Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-single.php on line 1

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty i samorządzie zawodowym psychoterapeutów. Projekt grupy roboczej.

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Propozycje zawarte w projekcie zostały przedyskutowane i uzgodnione w grupie roboczej oraz zweryfikowane pod kątem prawnym. Wiemy, że możliwe jest płynne wprowadzenie ich w życie. Projekt wypracowany w tak dużej grupie daje gwarancję współpracy środowiska podczas wprowadzania nowych regulacji, stabilność ochrony zdrowia psychicznego osób korzystających z psychoterapii w okresie transformacji oraz pozwala chronić ciągłość szkolenia psychoterapeutów. Projekt uwzględnia bogactwo doświadczeń głównych nurtów psychoterapii i jednocześnie pozwala budować silne środowisko w oparciu o podzielane przez wszystkich sygnatariuszy wartości.

Wybraliśmy model, który jest najbardziej funkcjonalny i który chroni wysokie standardy kształcenia w psychoterapii.  Model ten jest też zasadny i możliwy z prawnego punktu widzenia, co potwierdza memorandum sygnowane przez prof. M. Matczaka, a przygotowane przez Zespół Prawników z działu Life Sciences kancelarii DZP, pod kierownictwem mec. Michała Czarnucha.

Podstawowe założenia tego projektu to:

 • uznanie psychoterapii za jeden zawód,
 • uznanie psychoterapii za zawód zaufania publicznego
 • ochrona prawna tytułu psychoterapeuty.

 

KONTROWERSJE WOKÓŁ PROJEKTU GRUPY ROBOCZEJ:

Z prac grupy roboczej wycofało się Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Wątpliwości ze strony PTPPB jak i Związku Zawodowego Psychologów, dotyczą między innymi dostępu do szkolenia w psychoterapii osób z wykształceniem bazowym innym niż psychologiczne lub lekarskie.

FAQ:

Pytania: Odpowiedzi:
1.      Czy w psychoterapii powinni się szkolić wyłącznie psychologowie i lekarze? 1.      Podstawowa wiedza z psychologii i psychiatrii jest niezbędna w wykonywaniu zawodu psychoterapeuty. Jednocześnie psychoterapeuta to osobny zawód, wymagający kompetencji spoza tych dziedzin. Bardzo ważne są tu też predyspozycje osobowościowe, które mogą być ocenione w specyficznym modelu kwalifikacji do szkolenia i monitorowania rozwoju adepta podczas szkolenia. Proponowany przez nas model zakłada konieczność uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii przez absolwentów innych kierunków. Przed uzyskaniem certyfikatu konieczne też będzie zdanie ogólnopolskiego egzaminu z tych dziedzin (specjaliści psychologii klinicznej i specjaliści psychiatrzy będą z niego oczywiście zwolnieni).
2.      Czy wobec dużych różnic w między modalnościami psychoterapii, nie lepiej, żeby każde z podejść miało osobną izbę w samorządzie?

2.      Kilka izb osłabi siłę samorządu wobec władzy państwowej. Przede wszystkim jednak sprawi, że pacjent nie będzie miał dostępu do jednego prostego rejestru osób z prawem do wykonywania zawodu. Jeszcze poważniejszym problemem byłoby rozproszenie kontroli standardów etycznych i utrudnienie dostępu do pomocy pacjentom, którzy musieliby szukać właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zamiast zwrócić do jednej właściwej instancji.

Jednocześnie projekt gwarantuje, że sprawy dyscyplinarne będą rozstrzygane przez przedstawicieli podejścia reprezentowanego przez danego psychoterapeutę.

3.      Czy samorząd z jedną wspólną Izbą Krajową nie doprowadzi do konieczności ujednolicenia szkolenia dla wszystkich, niezgodnie ze standardami różnych podejść? 3.      Projekt jest pomyślany tak, żeby zachować w całości dotychczasowy, sprawdzony system szkolenia i certyfikowania, wypracowany w stowarzyszeniach. O akredytacji programów szkoleniowych i ośrodków egzaminujących (certyfikujących) będą decydować komisje ekspertów wyłonione spośród reprezentantów poszczególnych podejść. Krajowa Rada będzie miała nadzór nad wymogami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla prowadzenia szkoleń i egzaminów.
4.      Czy nie byłby lepszy krajowy rejestr psychoterapeutów, bez ustanawiania psychoterapii zawodem zaufania publicznego? 4.      Taki rejestr nie gwarantowałby ochrony związanej ze statusem zawodu zaufania publicznego – przede wszystkim ochrony tajemnicy zawodowej i autonomii wobec władz państwowych. Jedna izba daje większe szanse wypracowania w środowisku wspólnego stanowiska i prezentowania go w sposób spójny wobec władz państwowych i innych środowisk.

 

 

Projekt przygotowano w grupie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, reprezentujących znaczącą większość środowiska (około 11 tysięcy osób spośród około 15 tysięcy psychoterapeutów w Polsce).

Lista stowarzyszeń w grupie roboczej:

 • Instytut Analizy Grupowej Rasztów
 • Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Katowicki Instytut Psychoterapii
 • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 • Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Polska Federacja Psychotraumatologii
 • Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (PRP)
 • Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 • Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
 • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 • Stowarzyszenie Od Do
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Dodano: 10.02.2024, do Aktualności