Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Dla darczyńców

„Jesteśmy braćmi jednej ziemi.
Wieki wspólnej doli i niedoli – długa wspólna droga – jedno słońce nam przyświeca.”
J. Korczak, Pisma wybrane. T. IV

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt i przyjemność przesłać Państwu informację o powstaniu organizacji pozarządowej o charakterze non-profit – Fundacji Poliklinika Korczakowska. Celem Fundacji jest udostępnienie profesjonalnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dostosowanej do potrzeb każdej z osób, która zwróci się do nas o pomoc.

Problemy psychiczne nasilają się w warunkach kryzysu i trudności gospodarczych, często wtórnie przyczyniając się do trudnej sytuacji materialnej oraz marginalizacji społecznej osób nimi dotkniętych. Nie jest możliwe zapewnienie pomocy w sektorze prywatnym osobom będącym na marginesie z powodu poważnych dysfunkcji psychicznych lub ubóstwa. Natomiast w sektorze państwowym, pomimo wysiłków wielu wybitnych specjalistów, liczba pacjentów oraz ich potrzeby stale przekraczają pojemność systemu ochrony zdrowia. Fundacja Poliklinika Korczakowska proponuje rozwiązanie tego problemu w oparciu o wykorzystanie dobrych wzorców funkcjonujących z sukcesem od ponad 50 lat. Opieramy swoją działalność na modelu ochrony zdrowia psychicznego ASM 13 (Association for Mental Health ASM) we Francji w 13. Dzielnicy Paryża.

Za patrona naszej inicjatywy przyjęliśmy Janusza Korczaka. Zgodnie z myślą tego wielkiego polskiego lekarza i pedagoga, celem Fundacji Poliklinika Korczakowska jest udostępnienie profesjonalnej pomocy najbardziej potrzebującym. Rok 2012 – ustanowiony Rokiem Korczaka – stał się inspiracją do powstania Fundacji realizującej jego cele.

Czerpiąc wzór z naszego Patrona, chcemy dostosowywać działania naprawcze do potrzeb pacjenta: od wszechstronnej diagnozy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, po odpowiednio długotrwałą oraz intensywną, kompleksową opiekę.

Poza działaniem leczniczym, zgodnie ze statutem, naszym celem jest także kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji wobec osób z problemami psychicznymi – zarówno w ich bezpośrednim otoczeniu, jak i w całym społeczeństwie.

Do realizacji celów Fundacji potrzebujemy odpowiednich środków finansowych, które umożliwią prowadzenie nieodpłatnych dla pacjenta konsultacji psychologicznych i długoterminowej pracy. Każde – nawet najdrobniejsze – wsparcie z Państwa strony będzie stanowiło pomoc dla osób korzystających z pomocy Fundacji Poliklinika Korczakowska oraz będzie się przyczyniać do rozwoju opartego na szacunku podejścia do pacjenta, zgodnego z ideą pracy Janusza Korczaka. Mogą Państwo wesprzeć działalność Fundacji poprzez darowizny pieniężne, zapisy, dotacje lub subwencje. Statut Fundacji uwzględnia także życzenia ofiarodawców odnośnie przeznaczenia przekazanych sum pieniężnych i środków rzeczowych. Według naszej idei „pieniądze idą za pacjentem”, możliwe jest zatem wpłacenie sumy na pomoc wskazanej osobie.

Fundacja do minimum zredukowała koszty organizacyjne i zobowiązała się nie przekraczać 10 procent. Wszyscy członkowie komitetów pełnią funkcje honorowo.

Wyjdźmy naprzeciw trudnościom losu i pomóżmy tym, którzy potrzebują profesjonalnej terapii i opieki.

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Poliklinika Korczakowska

 

Wspomóc Fundację Poliklinika Korczakowska można poprzez:
(Zgodnie ze Statutem Fundacji)

  • darowizny pieniężne,
  • zapisy,
  • dotacje,
  • subwencje,
  • oraz inne przysporzenia majątkowe.

Fundacja Poliklinika Korczakowska
ul. Krucza 46/80
00-509 Warszawa

KRS: 0000419651
REGON: 146236608 NIP: 701-035-04-32

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr konta: 72 1240 6087 1111 0010 4693 4953