Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Działalność IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest grupą otwartą współpracującą z psychoanalitykami z kraju i z zagranicy. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest Stowarzyszeniem powołanym w 1990 roku do podyplomowego szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 

Aktualne główne obszary działania IPP to:

Szkolenie IPP

Program szkolenia afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkolenie upoważnia do zdawania egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SN PTP. Instytut prowadzi szkolenie w ramach szkoły SIPP, aktualnie w szkoleniu jest ok. 30 osób.

Dni Instytutu

Coroczna konferencja psychoanalityczna organizowana przez IPP od 1992 r., któ®aodbywa się zawsze na początku roku. Następne Dni IPP odbędą się 18 lutego 2016 roku. Informacje o kolejnych Dniach IPP oraz zaproszanych psychoanalitykach IPA sukcesywnie zamieszczamy na stronie internetowej.

„Dialogi – Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii”

Wydawane od 1996 roku psychoanalityczne czasopismo naukowe, którego redaktorem naczelnym jest dr Katarzyna Walewska – www.dialogi.waw.pl. Zostały przekształcane w serię wydawniczą zawierającą artykuły z Dni IPP.

Członkowie IPP

Członkowie IPP pracują zarówno w sektorze publicznym służby zdrowia jak i w praktyce prywatnej. Między innymi w: Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii – XIII Oddział Dzienny Szpitala Nowowiejskiego, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Ambulatorium Psychoanalitycznym i Poradni Psychologicznej Od Nowa.

Instytut współpracuje z wybitnymi psychoanalitykami i psychoterapeutami z kraju i zagranicy.

Między innymi cykliczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży prowadzone przez goszczących w IPP psychoanalityków. Aktualnie ściśle współpracują z Instytutem: Beatrice Ithier, psychoanalitycy Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA oraz dr Vassilis Kapsambelis, dyrektor ASM 13. Co dwa miesiące odbywa się wykład otwarty, seminarium kliniczne, superwizje indywidualne i grupowe.

 

 

Członkowie honorowi Instytutu

dr Jan Malewski

prof. Irena Namysłowska

dr Joseph Simo