Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Fundacja Poliklinika Korczakowska

Fundacja Poliklinika Korczakowska

udziela pomocy psychoterapeutycznej osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności psychologicznych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  • tel: 539 865 392 

„W swojej działalności Fundacja Poliklinika Korczakowska:

  • czerpie inspiracje z dzieła Janusza Korczaka;
  • korzysta z doświadczeń podobnych inicjatyw europejskich, a w szczególności z organizacji, powszechnie dostępnej, ochrony zdrowia psychicznego ASM 13 (Association for Mental Health ASM) we Francji w 13. Dzielnicy Paryża (rok zał. 1958);
  • opiera się na wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów.”

Preambuła statutu Fundacji Poliklinika Korczakowska

Zapraszamy do polubienia nas na facebooku i do śledzenia najświeższych informacji o naszych projektach i wydarzeniach.