Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

O Fundacji

 

Nr telefonu sekretariatu Fundacji: 539 865 392

 

Fundacja Poliklinika Korczakowska powstała z inicjatywy dr Katarzyny Walewskiej wraz z zespołem fundatorów.

Dr Katarzyna Walewska, jako pracownik w psychiatrycznej służbie zdrowia, odbyła w latach 1978–1980 staż w ASM 13 w Paryżu. Jest psychoanalitykiem szkoleniowym Polskiego i Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kierownikiem szkolenia z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) afiliowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, kierownikiem Ambulatorium Psychoanalitycznego IPP, emerytowanym wykładowcą akademickim na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorką wielu znanych publikacji, m.in.: „Depresja – ujęcie psychoanalityczne”, „Dziecko w terapii” w: „Psychoanaliza współcześnie”, „Nurt francuski” w: „Psychoanaliza współcześnie”, „Progi narodzin”. Dr Katarzyna Walewska w trakcie swojej drogi zawodowej aktywnie angażowała się w inicjatywy społeczne i naukowe, często będąc także ich inicjatorką. Zwieńczenie tych działań stanowi założenie Fundacji Poliklinika Korczakowska.

MISJA

Celem Fundacji Poliklinika Korczakowska jest udostępnianie profesjonalnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej zgodnie z obowiązującymi światowymi standardami oraz posiadaną wiedzą medyczną. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie konsultacji terapeutycznych oraz psychiatrycznych zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Konsultacje prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów polskich we współpracy ze specjalistami zagranicznymi. W zależności od wyniku konsultacji pacjenci kierowani są do terapii w ramach Fundacji oraz w innych jednostkach leczących, współpracujących z Fundacją.

Fundacja Poliklinika Korczakowska czerpie wzory z Association for Mental Health (ASM). Jest to Stowarzyszenie dla Zdrowia Psychicznego 13. Dzielnicy Paryża, utworzone przez zespół w składzie: Philippe Paumelle, Serge Lebovici, René Diatkine i Marceline Gabel. Ośrodek ten tworzy sieć dydaktyczno-leczniczą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, niezależnie od ich wieku. ASM organizuje leczenie pacjentów wewnątrz społeczności, szanując jedność pacjenta i jego rodziny. Umożliwia też dostęp do wykwalifikowanych usług osobom pozostającym poza prywatnym sektorem usług, a także tym na marginesie biedy i patologii. Kolejnym celem stowarzyszenia jest kształcenie członków zespołów pracujących z chorymi oraz przyszłych profesjonalistów.

 

HISTORIA

 • 1978 r. – 1980 r. Staż polskiego psychoanalityka, Katarzyny Walewskiej, w organizacji ASM 13 (Association for Mental Health ASM), działającej w 13. dzielnicy Paryża; współpraca z dr. Stanisławem Tomkiewiczem, psychiatrą polskiego pochodzenia, który rozpropagował we Francji idee Korczaka.
 • 1989r. Katarzyna Walewska zostaje członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
 • 1990 r. ­ Katarzyna Walewska zostaje superwizorem i konsultantem ds. psychoterapii Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej m. st. Warszawy.
 • 1991 r. ­ Powołanie Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, którego głównym celem jest szkolenie psychoterapeutów szczególnie w publicznym sektorze (www.ipp.waw.pl), organizacja corocznej konferencji psychoanalitycznej Dni IPP oraz serii wydawniczej Dialogi.
 • 1991 r. ­ Założenie Ośrodka Terapii Dziecka w Środowisku na wzór ośrodka terapii dziecięcej w 13. Dzielnicy Paryża.
 • 1994 r. Powołanie Ambulatorium Psychoanalitycznego (w siedzibie IPP), które uzyskało atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla odbywania stażów do certyfikatów SNPTP.
 • 2000 r. ­ Certyfikacja systemu szkoleniowego Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Ambulatorium Psychoanalitycznego jako miejsca stażowego uprawniającego do uzyskania certyfikatu sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • 2005 r. Zaprezentowanie na forum Ośrodka Kultury Francuskiej w Warszawie dzieła Janusza Korczaka jako lekarza-terapeuty – „Dziedzictwo Janusza Korczaka w Europie”.
 • 2006 r. Początek staży członków IPP w ASM 13.
 • 2007 r. Opracowanie projektu Inicjatywa Korczakowska, którego celem jest organizacja modelowej dla Polski na terenie Warszawy struktury psychiatrycznej o charakterze leczniczo-dydaktycznym w publicznym sektorze (na wzór ASM 13 w Paryżu).
 • 2008 r. W artykule „Terapia psychoanalityczna w Polsce” w książce „Freud i nowoczesność” (red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka) dr Katarzyna Walewska formułuje termin „paradygmat korczakowski”.
 • 2010 r. Początek realizacji projektu Inicjatywa Korczakowska w formie staży i praktyk dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o specjalistów z ASM 13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu: „Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy” (Zadanie nr 3 – Inicjatywa Korczakowska).
 • 2012 r. Formalne powołanie Fundacji Poliklinika Korczakowska w celu zapewnienia profesjonalnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej pacjentom zmarginalizowanym przez niedostatek materialny i cięższą patologię.

ZESPÓŁ

Komitet Honorowy Fundacji Poliklinika Korczakowska

Przewodnicząca prof. Katarzyna Chałasińska – Macukow
Członkowie prof. Ewa Czerniawska,
prof. Paweł Dybel,
prof. Jan Hartman,
Barbara Imiołczyk,
prof. Maciej Kostecki (Genewa),
Joanna Kranc (Nowy Jork)

Rada Naukowa Fundacji Poliklinika Korczakowska

Przewodniczący prof. dr hab. Irena Namysłowska, dr Vassilis Kapsambelis (Dyrektor ASM 13 – Paryż)
Członkowie prof. Emanuel Berman (Jerozolima),
prof. Jacek Bomba,
prof. Bogdan de Barbaro,
prof. Dominique Cupa (Paryż),
prof Joanna Hauser,
prof. Ewa Pisula,
prof. Jerzy Samochowiec,
dr Małgorzata Szmalec,
dr Katarzyna Walewska,
dr Michel Vincent (Paryż)

 

Komitet organizacyjny

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji Przemysław Dudziak
Wiceprezes Zarządu Fundacji dr Monika Nicińska
Sekretarz Zarządu Fundacji Dominika Prętczyńska
Członek Zarządu Fundacji Monika Hibner,
Ewa Linowska

Rada Fundacji

Przewodnicząca Jowita Czaja
Członkowie dr Katarzyna Walewska

Rada Programowa Fundacji

Przewodnicząca dr Katarzyna Walewska
Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją Poliklinika Korczakowska.

Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją Poliklinika Korczakowska

Jakub Błażej,
Przemysław Dudziak,
dr Monika Nicińska,
Dominika Prętczyńska,
Lucyna Wnuk Lipińska

Skład i program jest w trakcie formowania się. Będzie aktualizowany i podawany na stronie Fundacji Poliklinika Korczakowska w czerwcu każdego roku. Zależy od zaplanowanych inicjatyw terapeutycznych i zasobów finansowych.


Fundatorzy:

 • Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
 • Jowita Czaja
 • Magdalena Piętek
 • Norbert Kacprzak
 • Patrycja Kisielińska
 • dr Monika Nicińska
 • Alicja Rożek
 • Daria Tarka
 • Joanna Tomczak
 • dr Katarzyna Walewska
 • Emilia Wegner