Kalendarium

PLAN NAUKOWY IPP 2022/2023
Seminarium Główne IPP

Wykłady, Konferencje
Szkolenie podstawowe z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej

SEMESTR ZIMOWY

 

Data Osoba prowadząca i temat Opis
1 października 2022
 • 10:00 – 11:30 PSYCHOANALIZA STOSOWANA – „Teoria Melanie Klein w praktyce” – prowadzi p. Jean-Michel Quinodoz
 • 11:45 – 13:15 PSYCHOANALIZA ROZWOJOWA – prowadzi p. Ewa Linowska, p. Magdalena Górecka, p. Monika Nicińska
 • 14:15 – 15:45 PSYCHOPATOLOGIA – prowadzi p. Elżbieta Łukawska
 • 16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE – prowadzi p. Katarzyna Walewska
Szkolenie Podstawowe IPP IV semestr
8 października 2022
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – obrona pracy certyfikacyjnej pod opieką merytoryczną p. Katarzyny Walewskiej; materiał kliniczny prezentuje p. Katarzyna Laurent
5 listopada 2022
 • 10:00 – 11:30 PSYCHOANALIZA STOSOWANA – „Teoria Melanie Klein w praktyce” – prowadzi p. Jean-Michel Quinodoz
 • 11:45 – 13:15 PSYCHOANALIZA ROZWOJOWA – prowadzi p. Ewa Linowska, p. Magdalena Górecka, p. Monika Nicińska
 • 14:15 – 15:45 PSYCHOPATOLOGIA – prowadzi p. Elżbieta Łukawska
 • 16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE – prowadzi p. Katarzyna Walewska
Szkolenie Podstawowe IPP IV semestr
19 listopada 2022
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNIE IPP – WYKŁAD P. Beatrice Ithier
 • 15:30 – 17:00 SUPERWIZJA GRUPOWA – prowadzi p. Beatrice Ithier
3 grudnia 2022
 • 10:00 – 11:30 PSYCHOANALIZA STOSOWANA – „Teoria Melanie Klein w praktyce” – prowadzi p. Jean-Michel Quinodoz
 • 11:45 – 13:15 PSYCHOANALIZA ROZWOJOWA – prowadzi p. Ewa Linowska, p. Magdalena Górecka, p. Monika Nicińska
 • 14:15 – 15:45 PSYCHOPATOLOGIA – prowadzi p. Elżbieta Łukawska
 • 16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE – prowadzi p. Katarzyna Walewska
Szkolenie Podstawowe IPP IV semestr
10 grudnia 2022
 • 15:00 – 18:00 SEMINARIUM FAKULTATYWNE – „Radzenie sobie z ciężarami zawodu psychoterapeuty” cz. I – prowadzi p. Iwona Rachuna-Woźniak
11 grudnia 2022 (niedziela!)
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – obrona pracy certyfikacyjnej z udziałem p. Vassilisa Kapsambelisa; materiał kliniczny prezentuje p. Przemysław Dudziak
Spotkanie wigilijne IPP
14 stycznia 2023
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – materiał kliniczny prezentują Absolwenci szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży
 • 15:00 – 18:00 SEMINARIUM FAKULTATYWNE „Psychoseksuologia a sądownictwo”- prowadzi p. Agnieszka Kwiatkowska*
*Seminarium zaliczające zajęcia z Psychoanalizy stosowanej w ramach szkolenia podstawowego IV semestr, w dn. 21 stycznia 2023 r. i 4 lutego 2023 r.
21 stycznia 2023 PSYCHOANALIZA STOSOWANA – seminarium fakultatywne „Psychoseksuologia a sądownictwo” – prowadzi p. Agnieszka Kwiatkowska;  (14 stycznia 2023 r. g. 15:00 – 18:00)

 • 11:45 – 13:15 PSYCHOANALIZA ROZWOJOWA – prowadzi p. Ewa Linowska, p. Magdalena Górecka, p. Monika Nicińska
 • 14:15 – 15:45 PSYCHOPATOLOGIA –  prowadzi p. Elżbieta Łukawska
 • 16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE – prowadzi p. Katarzyna Walewska
Szkolenie Podstawowe IPP IV semestr
4 lutego 2023 PSYCHOANALIZA STOSOWANA – seminarium fakultatywne „Psychoseksuologia a sądownictwo” – prowadzi p. Agnieszka Kwiatkowska;  (14 stycznia 2023 r. g. 15:00 – 18:00)

 • 11:45 – 13:15 PSYCHOANALIZA ROZWOJOWA – prowadzi p. Ewa Linowska, p. Magdalena Górecka, p. Monika Nicińska
 • 14:15 – 15:45 PSYCHOPATOLOGIA –  prowadzi p. Elżbieta Łukawska
 • 16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE – prowadzi p. Katarzyna Walewska
Szkolenie Podstawowe IPP IV semestr
18 lutego 2023

Konferencja – XXXII Dni IPP

SEMESTR LETNI

4 marca 2023
 • 15:00 – 18:00 SEMINARIUM FAKULTATYWNE – „Radzenie sobie z ciężarami zawodu psychoterapeuty” cz. II – prowadzi p. Iwona Rachuna-Woźniak

11 marca 2023

Zmiana terminu!

 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – Wykład p. Piotr Krzakowski  „Bawimy się w doktora ? ” Czy o tym jak zabawy o tematyce seksualnej w dzieciństwie,  szczególnie towarzyszą konsystencji obiektu i tożsamości …
 • 15:30 – 17:00 – Wykład p. Samir Fellak „Ślady dziecięcej seksualności – wykopaliska psychoanalityczne czy archeologiczne”?
Wykłady przeniesione na październik 2023

1 kwietnia 2023

Zmiana terminu!

 • 15:00 – 18:00 SEMINARIUM FAKULTATYWNE – „Transpłciowość” – prowadzi p. Małgorzata Szmalec-Płonkowska
Seminarium przełożone na 20 maja 2023
15 kwietnia 2023
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – obrona pracy certyfikacyjnej z udziałem p. Piotra Krzakowskiego; materiał kliniczny prezentuje p. Paulina Karolak-Król
13 maja 2023
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP – wykład – p. Jean-Michel Quinodoz „Dzieło Danielle Quinodoz”
 • 15:00 – 18:00 SEMINARIUM FAKULTATYWNE – „Czy koncept popędu śmierci ma sens”?; prowadzi p. Gustaw Sikora
24 czerwca 2023
 • 12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNIE IPP – WYKŁAD p. Beatrice Ithier
 • 15:30 – 17:00 SUPERWIZJA GRUPOWA – prowadzi p. Beatrice Ithier
Zakończenie roku szkoleniowego 2022/2023