Kalendarium

PLAN NAUKOWY IPP 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY

17 października 2020

12:00 -13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– WYKŁAD dr Jean-Marca Chauvin
15:30 – 17:00 SUPERWIZJA GRUPOWA
– prowadzi dt Jean-Marc Chauvin
Dr Jean-Marc Chauvin to psychiatra, psychoterapeuta i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, bliski współpracownik Jean-Michela Quinodoza, związany z nurtem winnicottowskim oraz Centrum Psychoanalizy Raymond de Saussure w Genewie

 

14 listopada 2020

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– WYKŁAD/SEMINARIUM KLINICZNE – dr Berdj Papazian
15:30 – 17:00 SEMINARIUM KLINICZNE
– prowadzi dr Berdj Papazian
Dr Berdj Papazian jest psychiatrą i psychoanalitykiem Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, uczniem światowej sławy psychoanalityków Jean-Michela Quinodoza oraz Daniele Quinodoz. Jest autorem wielu artykułów psychoanalitycznych, jak m.in. „Fits of Laughter as the Orgastic Equivalent of Infantile Sexuality” oraz „Tinnitus and Separation Phenomena, a Metapsychological Study”.

 

13 grudnia 2020 (niedziela!) – WIGILIA IPP

12:00 – 13:00 WIGILIA IPP
– obrona pracy certyfikacyjnej z udziałem dr Vassilisa Kapsambelisa
Pracę kliniczną prezentuje p. Magdalena Górecka
Dr Vassilis Kapsambelis, Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne, szef Oddziału dla Dorosłych XIII Dzielnicy Paryża.

 

9 stycznia 2021

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– obrona pracy certyfikacyjnej: pracę kliniczną prezentuje p. Marcin Włodaczyk.

 

20 lutego 2021

KONFERENCJA XXX DNI IPP

10-10.45  rozpoczęcie

10.45-11.00 przerwa

11-12 wykład Jean-Michel Quinodoz

12-12.15 przerwa
12.15-13.15 wykład Jean-Marc Chauvin
13.15-14.45 przerwa
14.45-15.45 wykład Emanuel Berman
15.45-16.00 przerwa
16-17 IV wykład Beatrice Ithier
17-17.15 przerwa
17.15-18.00 dyskusja, zakończenie konferencji

 

SEMESTR LETNI

20 marca 2021 – ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO ROKU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

10:00 – 11:30 SEMINARIUM FREUDOWSKIE
11:45 – 13:15 SEMINARIUM TECHNICZNE
14:15 – 15:45 GŁÓWNE TEORIE PSYCHOANALITYCZNE
16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE


13 marca 2021

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– obrona pracy certyfikacyjnej: pracę kliniczną prezentuje p. Małgorzata Bednarska.

 

10 kwietnia 2021

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– SEMINARIUM W FORMIE DIALOGU prowadzonego przez dr Piotra Krzakowskiego i dr Samira Fellaka
15:30 – 17:00 SEMINARIUM KLINICZNE
– prowadzą dr Piotr Krzakowski i dr Samir Fellak
Dr Piotr Krzakowski – psychoanalityk, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Jest członkiem Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, członek Komisji Naukowej i Technicznej Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek rady International Journal of Psychoanalysis, wykładowca na uniwersytetach Paris V i Orsay, organizator Francusko-Niemieckich Spotkań Psychoanalitycznych od 12 lat, współorganizator Kongresu Bion in Marrakech, autor artykułów o tematyce metapsychologicznej, m.in. popęd zawładnięcia w kwestiach nadużyć seksualnych, interpretacja i transformacja, leczenie dzieci z wczesną masową traumą, samobójstwo, praca z pacjentami wielojęzycznymi.
Dr Samir Fellak – psychoanalityk, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Jest członkiem Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

 

17 kwietnia 2021

10:00 – 11:30 SEMINARIUM FREUDOWSKIE
11:45 – 13:15 SEMINARIUM TECHNICZNE
14:15 – 15:45 GŁÓWNE TEORIE PSYCHOANALITYCZNE
16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE

 

8 maja 2021

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
– obrona pracy certyfikacyjnej

 

15 maja 2021

10:00 – 11:30 SEMINARIUM FREUDOWSKIE
11:45 – 13:15 SEMINARIUM TECHNICZNE
14:15 – 15:45 GŁÓWNE TEORIE PSYCHOANALITYCZNE
16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE

 

5 czerwca 2021

10:00 – 11:30 SEMINARIUM FREUDOWSKIE
11:45 – 13:15 SEMINARIUM TECHNICZNE
14:15 – 15:45 GŁÓWNE TEORIE PSYCHOANALITYCZNE
16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE

 

12 czerwca 2021 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO 2020/2021

12:00 – 13:30 SEMINARIUM GŁOWNIE IPP
– WYKŁAD Beatrice Ithier
15:30 – 17:00 SUPERWIZJA GRUPOWA
– prowadzi p. Beatrice Ithier
Béatrice Ithier jest psychoanalitykiem i psychologiem klinicznym, członkiem tytularnym Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizantką Herberta Rosenfelda, Joyce McDougall i Antonino Ferro, uznaną przez IPA psychoanalityk dzieci, młodzieży i dorosłych. Wcześniej Pani Ithier była również wykładowcą psychologii klinicznej na Uniwersytecie Paris Diderot Paris VII.

 

3 lipca 2021

10:00 – 11:30 SEMINARIUM FREUDOWSKIE
11:45 – 13:15 SEMINARIUM TECHNICZNE
14:15 – 15:45 GŁÓWNE TEORIE PSYCHOANALITYCZNE
16:00 – 17:30 SEMINARIUM KLINICZNE