Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Plan szkolenia

Program szkolenia opiera się o cztery zasadnicze elementy:

1. Własny trening analityczny zgodnie z regulacją PTPP

Częstotliwość sesji 3 lub 4 razy w tygodniu przez min. 4 lata lub zgodnie z regulacją SN PTP częstotliwość sesji zależy od decyzji stażysty, długość trwania terapii zależy od potrzeby stażysty i indywidualnej umowy między stażystą a terapeutą, nie krócej jednak niż 4 lata;

2. Superwizję pracy klinicznej, indywidualną i grupową

Superwizja zorganizowana jest w taki sposób, aby na każdym poziomie rozwoju stażysta lub członek IPP miał możliwość superwizji krajowej i zagranicznej; minimum godzinowe jest określone w statucie PTPP, ale zalecana jest dodatkowo superwizja grupowa w miejscu, gdzie wspólnie, w zespole leczy się pacjentów np. Ambulatorium Psychoanalitycznym. Superwizorzy zagraniczni (dr Michel Vincent, dr Vassilis Kapsambelis, Beatrice Ithier) prowadzą kameralne konsultacje terapeutyczne indywidualne i grupowe;

3. Doświadczenie w pracy z pacjentami w instytucjach psychiatrycznych

stanowi integralną część szkolenia od samego początku istnienia IPP i zawarte jest w celach statutowych Instytutu.

Członkowie IPP pracują także w sektorze publicznym z bardzo chorymi pacjentami: między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Psychoterapii, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, w Ośrodku „Aga”, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz w prywatnej praktyce: Ambulatorium Psychoanalitycznym, Ośrodku Psychoterapii Analitycznej „Anima”. Osoby szkolące się w IPP mają możliwość odbycia stażu w placówkach publicznej służby zdrowia pod opieką doświadczonych psychoterapeutów będących członkami Instytutu lub współpracujących z IPP;

4. Szkolenie teoretyczne

Osoby szkolące są psychoanalitykami IPA lub superwizorami PTPP lub SNPTP

 

Szkolenie teoretyczne (co rok aktualizowane) obejmuje:

1. Zajęcia kursowe dla i I i II roku.

2. Seminaria fakultatywne.

3. Seminarium główne Instytutu odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca – podczas tego seminarium członkowie Instytutu prezentują i dyskutują swoją pracę kliniczną.

4. Udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez psychoanalityków z zagranicy.
Instytut współpracuje z wybitnymi psychoanalitykami i psychoterapeutami z zagranicy. Przez wiele lat w szkoleniu członków i stażystów IPP brała aktywny udział dr Anastasia Nakov z Metzu (psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej). Aktualnie ściśle współpracują z IPP dr Michel Vincent, Beatrice Ithier, psychoanalitycy Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA – dr Piotr Krzkowski i Samir Fellak – oraz dr Vassilis Kapsambelis, Dyrektor ASM 13.

5. Udział w konferencjach m.in. w Dniach IPP.
Dni Instytutu to coroczna konferencja psychoanalityczna organizowana przez IPP od 1992 r. (odbywa się zawsze na początku roku).

Wszystkie zajęcia maja swoje określone punkty edukacyjne.

 

Struktura zajęć kursowych dla I i II roku:

Podczas dwóch i pół roku szkolenia teoretycznego kandydaci uczestniczą w zajęciach odbywających się 2 razy w miesiącu (druga sobota miesiąca – 8 godzin seminariów obowiązkowych i druga sobota miesiąca- seminarium główne Instytutu).

 

Program seminariów obowiązkowych zawiera:

  • podstawy teorii psychoanalitycznej,
  • podstawy techniki psychoanalitycznej,
  • pracę z tekstami źródłowymi (pierwszy rok szkolenia: teoria Z. Freuda),
  • psychopatologię,
  • seminarium kliniczne w formie superwizji grupowej,
  • zapoznanie się z pracą kliniczną terapeutów analitycznych IPP podczas wspólnych spotkań szkoleniowych.

W kolejnych latach stażyści uczestniczą w seminariach fakultatywnych.

Stażyści mają możliwość uczestniczenia we wszystkich inicjatywach szkoleniowych IPP (współpraca z psychoanalitykami z zagranicy, konferencje, seminaria kliniczne całego zespołu, seminaria fakultatywne).