Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Czytelnia

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność udostępnić Państwu zasoby naukowe IPP w ramach czytelni przeznaczonej dla członków Instytutu. Mogą Państwo pobrać wybrane teksty, wpisując otrzymane hasło. Prosimy o nieudostępnianie artykułów osobom trzecim.

Osoby niebędące członkami IPP, które jednak są darczyńcami Fundacji Poliklinika Korczakowska, mogą otrzymać artykuł drogą mailową w ramach podziękowania za wsparcie działalności naszej Fundacji.

Pytania prosimy kierować na adres: czytelnia@ipp.waw.pl

2004, Dialogi: Berman Emanuel
Co jest terapeutyczne w leczeniu psychoanalitycznym – stuletnia debata

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Czepulonis-Panasiuk Zofia
Pamięć – psychoanalityczne ujęcie w świetle współczesnych badań psychoneurologicznych

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Drozdowski Piotr
Współczesne poglądy na psychosomatykę w ujęciu terapii psychoanalitycznej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Khan Axcel
Ogenomiki do terapii

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Nakov Anastasia
Kiedy soma i psyche są jednym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Schneider Gerhard
Leczenie jako narcystyczne zagrożenie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Stelmaszczyk Tadeusz
Paradygmaty i dylematy psychosomatyki

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Von Lear Karolina
Lechoń – Tak sobie przycupnąłem

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2004, Dialogi: Walewska Katarzyna
Rozwiązanie psychosomatyczne według teorii Andre Greena

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Bednarska Małgorzata
Terapia korektywnym doświadczeniem emocjonalnym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Błocian Ilona
Rex-Sol – promienna postać władcy w pismach junga o alchemii

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Bronowska Zofia
Neurorozwojowa podatność na schizofrenię

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Murawiec Sławomir
Adolescencja z perspektywy terapii

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Nakov Anastasia
Adolescencja a perwersja

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Tomkiewicz Stanisław
Adolescencja a depresja

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Tomkiewicz Stanisław
Ocalony z getta – fragmenty wywiadu

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Tomkiewicz Stanisław
Skradziona adolescencja – fragmenty pamiętników

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Vincent Michel
Cierpienie w adolescencji

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2003, Dialogi: Żechowski Cezary
Psychotyczny typ jadłowstrętu psychicznego_anoreksja a schizofrenia

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Bergman Annie
Zabawa w chowanego i jej znaczenie w formowaniu wewnętrznych reprezentacji
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Hańbowski Wojciech
Opór podczas wywiadu wstępnego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Lenzi John
Dekonstrukacja pacjenta wyobrażonego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Michałowska Maria
Wyspa czyli przypadki pani R. Opis procesu psychoterapii psychoanalitycznej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Nakov Anastasia
Empatia a przeżycia estetyczne w procesie analitycznym – kot z porcelany

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Rosińska Zofia
Doświadczenie mnemiczne czyli fenomen pamięci według Zygmunta Freuda

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Walewska Katarzyna
Interpretacja marzeń sennych po stu latach w pracy analitycznej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Walewska Katarzyna
Uwagi na temat techniki psychoanalitycznej (1)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Walewska Katarzyna
Uwagi na temat techniki psychoanalitycznej (1)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2002, Dialogi: Willick Martin
Jakiego rodzaju psychoterapia jest najbardziej efektywna w leczeniu przewlekłej schizofrenii

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Bourguignon Odile
Rodzeństwo perspektywa teoretyczna i doniesienia kliniczne

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Golinelli Paola
Żałoba przeżyta i nieprzeżyta w Trzech Kolorach Kieślowskiego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Lebovici Serge
Depresja dziecięca

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Murawiec Sławomir
Syn w poszukiwaniu ojca Telemach na wygnaniu

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Murwiec Sławomir
Między dawnymi i nowymi laty – Wywiad z dr Janem Malewskim

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Nakov Anastasia
Nieobecność dla samego siebie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Ryczko Agnieszka
Pomiędzy latencją a adolescencją

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Tomkiewicz Stanisław
Dziecko i wojna

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Walewska Katarzyna
Zjawisko dziecięcego fanatyzmu w dynamice procesu psychoanalizy

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Bednarska Małgorzata
Depresja jako zjawisko psychosomatyczne wg Alexandra

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Berman Emanuel
Niepowodzenia w leczeniu psychoanalitycznym – studium przypadku

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Chrostowska-Buzun Anna
Obraz ciała u dziecka po traumie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Murawiec Sławomir
Biologiczne uwarunkowania depresji

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Murawiec_Sławomir
Sprawozdanie z konferencji założycielskiej Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Simo Joseph
O uzdrowieniu nieznośnego żalu Ewy – Uwagi na temat funkcji kontenerującej i konterowania według Biona

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Simo_Joseph, Scott Bloom
Uzależnienie od uczuć fantazja w internecie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Walewska Katarzyna
Człowiek pozbawiony depresja w ujęciu analitycznym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

2001, Dialogi: Żechowski Cezary
Depresja a agresja w adolescencji

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Celentano Carolyn
Incest i dynamika rodziny – perspektywa psychoanalityczna

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Gadoś Eliza
Kreacja edypalna jako obrona przed relacją z obiektem pierowtnym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Haynal Andre
Freud wciąż i wciąż

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Kwaśniewska-Bieniak Anna
Dziecko w szaleństwie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Perdiki Athanasia
Przestrzeń terapeutyczna-kontenerowanie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Pułaska-Borowicz Halina
Zemsta i uraza w sytuacji edypalnej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Ruszkowska Ewa
Okres adolescencji w ujęciu psychoanalitycznym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Walewska Katarzyna
Którą drogą do miłości – fragmenty psychoanalizy

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1997, Dialogi: Walewska Katarzyna
W 25. rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Jasiński Marek
Wyleczyć znaczy zrozumieć
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Nidecka-Bator Iwona
Interpretacja przemocy
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Simo Joseph
Kompleks Telemacha
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Walewska Katarzyna
Trójkąt leczący
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Araneda-Szczygieł Monika
Wpływ rzeczywistości zewnętrznej w sytuacjach ekstremalnych

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Jakubczyk Żechowski
Mechanizmy pogranicznej struktury osobowości w anoreksji

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Murawiec Sławomir
Warsztaty sen-zmiana psychiczna

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Ryczko Agnieszka
Rozwój self poprzez obiekt u dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Simo Joseph
O konstruowaniu pacjenta wyobrażonego

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Walewska Katarzyna
Dziecko w dorosłym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Walewska Katarzyna
Terapia rodzinna w ujęciu psychoanalitycznym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Wyszyńska_Grażyna
Rola ojca w rozwoju dziecka

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Balier Claude
Incest- morderstwo dokonane na tożsamości

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Cezary Żechowski
Obiekty pośredniczące w terapii anorexia nervosa

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Jasiński Marek
Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec regulacji poczęć

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Murawiec Sławomir
Bezpieczna odległość w rodzinie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Nidecka-Bator Iwona
Więź podstawowa wg Otto Kernberga

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Pułaska-Borowicz Halina
Zaburzenia wczesnych relacji matka-dziecko

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1996, Dialogi: Walewska Katarzyna
Psychoanalityk wobec problemu incestu

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Danièle Brun
Kobiecość pomiędzy zamierzoną cenzurą a cenzurą psychiczną

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Sophie Kecskemeti
Psychopatologia nastolatków

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Jean-Marc Chauvin
O słuchaniu analitycznym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Fellak Samir
Oblicza tożsamości i ich blizny

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Frisch Serge
Psychoanalityk i instytucja psychoanalityczna

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Frisch Serge
Zawsze wiedziałam, że tylko analiza może mnie ocalić!

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Krzakowski Piotr
Długoterminowa terapia dziecka, rodowód niosący niebezpieczeństwo zawładnięcia losami dziecka

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Lang Alicja
Postawa klinicysty i dylematy etyczne wobec cierpienia pacjentów

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Oppenheim Daniel
Pomoc dzieciom objętym terapią nowotworu mózgu – w ochronie poczucia ich wartości oraz tożsamości

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Oppenheim-Gluckman Hélène
Zaburzenia procesów myślowych a tożsamość subiektywna

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Papazian Berdj
Słuchając analitycznie, to znaczy widząc uszami

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Papazjan Berdj
Praca przekształcenia bólu w cierpienie

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Walewska Katarzyna
Lolita – romantyczność jako obrona przed cielesnością

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Zawada Andrzej
Historia ludzi i oszczędność słów

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Chauvin Jean-Marc
O psychicznym wycofaniu się

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Fellak Samir
Dziecko piasku, wzburzona tożsamość płciowa

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Gabel Marceline
Dzieci w niebezpieczeństwie – specjaliści cierpią

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Ithier Béatrice
Czynniki terapeutyczne i przeciwterapeutyczne u analityka według Herberta Rosenfelda

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Ithier Béatrice
Konstrukcja-rekonstrukcja-odzyskiwanie kobiecego w analizie pacjentki

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Ithier Béatrice
Zdolność do bycia smutnym

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Krzakowski Piotr
Śmiercionośne narzędzie, obiekt we własnej osobie, paradoksalne rozwiązanie dla psychicznego bólu…Psychoanalityczne podejście do scenariuszy samobójstwa

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Piotr Krzakowski
„Absolutna szczerość w zamian za całkowitą dyskrecję, gdzie byśmy się nie znajdowali”!

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Krzakowski Piotr
Zadanie słuchania analitycznego w analizie wielojęzycznej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Papazjan Berdj
Prośba o konsultację i pierwsze spotkania

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Quinodoz Jean-Michel Chauvin Jean-Marc (komentarz)
Psychiczny azyl

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Quinodoz Jean-Michel
Psychiczny azyl, niebezpieczne złudzenie. Część druga – teoria i technika

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Quinodoz Jean-Michel
Psychiczny azyl

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Walewska Katarzyna
Praca z traumą kazirodztwa (incestu) – propozycje modyfikacji klasycznej kuracji psychoanalitycznej

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.