Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Psychoterapia w Fundacji: dla kogo?

Fundacja Poliklinika Korczakowska oferuje psychoterapię, pomoc psychologiczną i psychiatryczną w nurcie psychoanalitycznym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej pacjenta, oferujemy możliwość skorzystania z maksymalnie trzech bezpłatnych konsultacji z psychoterapeutą. W trakcie konsultacji ustalane są potrzeby pacjenta i warunki jego leczenia.

Terapia w Fundacji może być:

  • pełnopłatna, zgodnie z cennikiem. Dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji;
  • niskopłatna, przy czym kwota płacona przez pacjenta jest ustalana z psychoterapeutą według możliwości finansowych pacjenta;
  • czasowo bezpłatna w wyjątkowych sytuacjach, do ustalenia z psychoterapeutą w trakcie pierwszych spotkań konsultacyjnych.

Cennik:

Do trzech konsultacji Bezpłatnie
Konsultacje pełnopłatne 120 zł
Psychoterapia pełnopłatna 120 zł
Psychoterapia niskopłatna lub nieodpłatna* Do ustalenia z terapeutą, w miarę dostępnych miejsc
Pomoc psychologiczna w ramach realizowanego aktualnie projektu Bezpłatnie
Konsultacja rodzinna 130 zł
Psychoterapia w języku obcym 150 zł

* dla osób bezrobotnych lub w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej

Cena konsultacji niskopłatnych ustalana jest w trakcie pierwszych spotkań, a w wyjątkowych sytuacjach trzy pierwsze konsultacje mogą być bezpłatne.

 

Jak uzyskać pomoc

ZGŁOSZENIE

Pacjent może zgłosić się do Fundacji osobiście; zgłoszenia może dokonać również osoba bliska. Przyjmujemy pacjentów skierowanych przez innych specjalistów.

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 539 865 392 . Telefonicznie ustalany jest termin konsultacji wstępnej z psychologiem lub/i psychiatrą.

KONSULTACJA WSTĘPNA

Konsultacja wstępna odbywa się na terenie Fundacji Poliklinika Korczakowska: ul. Krucza 46 lok. 80, Warszawa.
Wynikiem konsultacji jest skierowanie pacjenta lub rodziny do konkretnego specjalisty lub placówki współpracującej z Fundacją.

UWAGA! Podczas konsultacji wstępnej osoba bądź rodzina ubiegająca się o niskopłatną pomoc zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej.

PSYCHOTERAPIA

Kwalifikacja do uzyskania pomocy psychologicznej w Fundacji umożliwia uzyskanie dofinansowania na 30 spotkań terapeutycznych (lub innych, oferowanych w danym momencie form pomocy). Szczegóły współpracy określa porozumienie zawierane wraz z jej rozpoczęciem.

KONSULTACJA PODSUMOWUJĄCA

Po zakończeniu cyklu 30 spotkań terapeutycznych odbywa się konsultacja podsumowująca, której celem jest ocena aktualnego stanu osoby bądź rodziny korzystającej z pomocy oraz określenie dalszego postępowania w ramach Fundacji bądź poza nią.

W jaki sposób finansowana jest pomoc w Fundacji?

Konsultacje wstępne są dofinansowane z majątku Fundacji w miarę dostępnych środków. Dodatkowo istnieje możliwość zebrania wpłat na udzielenie pomocy konkretnej osobie bądź rodzinie.