Szkolenia

INFORMACJA NA TEMAT SZKOLENIA W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII PROWADZONEGO PRZEZ INSTYTUT PSYCHOANALIZY I PSYCHOTERAPII

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest Stowarzyszeniem powołanym formalnie w 1991 roku do podyplomowego szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest grupą otwartą współpracującą z psychoanalitykami z kraju i z zagranicy (członkami honorowymi Instytutu są dr Jan Malewski, prof. Irena Namysłowska, dr Joseph Simo).

Szkolenie w zakresie psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatów:

  • Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPTP)
  • i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP)

Szkolenie prowadzone w ramach Instytutu jest przeznaczone dla lekarzy, psychologów, osób z pokrewnym wyższym wykształceniem humanistycznym. Osoby podejmujące szkolenie zostają zakwalifikowane po indywidualnym rozpatrzeniu kandydatury osoby.

Celem szkolenia jest nabycie przez kandydata umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej osoby dorosłej, dziecka i adolescenta. Kierownikiem naukowym kursu jest dr Katarzyna Walewska, analityk treningowy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Program szkolenia jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

25 stycznia 2005 Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii został objęty oficjalnym patronatem Francuskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.