Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Jak aplikować?

Rekrutacja do szkoły IPP jest otwarta przez cały rok.

Podstawą przyjęcia są pozytywne wyniki 2 lub 3 rozmów kwalifikacyjnych z seniorami IPP. Cykl szkolenia teoretycznego rozpoczyna się co 2 lata i trwa 2 lata. Po zakończeniu cyklu teoretycznego osoba ucząca się może starać się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia IPP.

Szkolenie odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10- 18, w siedzibie IPP, ul Krucza 46/83, Warszawa.

Liczba przyjmowanych osób w jednym roczniku jest ograniczona i nie przekracza 10 osób.

Związane jest to z zasadą IPP, że osoby szkolące się, począwszy od pozytywnej rekrutacji, mogą brać udział w wykładach i spotkaniach klinicznych IPP, superwizjach z gośćmi.

Zgłoszenia do szkolenia proszę przesyłać na: szkolenia@ipp.waw.pl