Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Częste pytania?Tak. Jest kilka głównych podejść oraz dziesiątki mniejszych. Opisy specyfiki tych podejść można znaleźć w Internecie oraz w fachowej literaturze. W naszym ośrodku pracujemy w podejściu psychoanalitycznym. Jesteśmy terapeutami psychoanalitycznymi. Podejście psychoanalityczne w psychoterapii jest najstarszym podejściem stworzonym przez Zygmunta Freuda. Na stronie głównej znajdą Państwo odpowiedź na pytanie: „Czym jest psychoterapia psychoanalityczna?”.


Długość trwania terapii zależna jest od rodzaju trudności, czasu ich trwania oraz ich głębokości. Zakres można określić na czas od kilku miesięcy do kilku lat. Jeśli chcieć ująć odpowiedź na to pytanie w jednym zdaniu, to można powiedzieć, że terapia trwa dotąd, dopóki pacjent wraz z terapeutą nie uznają, że nastał odpowiedni czas na zakończenie.


Terapeuta psychoanalityczny nie ocenia zachowań i wyborów pacjentów. Neutralność terapeuty oczywiście nie oznacza, że terapeuta nie przeżywa emocji i ich nie pokazuje. Emocje są budulcem relacji międzyludzkich, również pomiędzy pacjentem a terapeutą. Natomiast neutralność terapeuty oznacza, że nie ma on przekazywać pacjentowi swojego światopoglądu, sposobu myślenia o życiu, przekonań politycznych, religijnych czy społecznych. Terapeuta ma pomóc pacjentowi, który próbuje odnaleźć własną drogę w życiu, własne przekonania i podjąć własne wybory. Dlatego też terapeutka/terapeuta nie ocenia, nie radzi, nie podejmuje decyzji za pacjenta.


Praktyka terapeutyczna pokazuje, że płeć terapeuty nie wpływa na skuteczność terapii. Praca zarówno z terapeutką, jak i z terapeutą może być owocna. Relacja pacjentki lub pacjenta z terapeutką lub terapeutą różni się, oczywiście, i wymaga poruszenia odmiennych tematów. Jednakże obie te drogi – zarówno relacja z terapeutką kobietą, jak i z terapeutą mężczyzną – prowadzą do tego samego celu: zdrowienia pacjenta.


Przeprowadzono wiele badań i wywiadów na ten temat. Trudno jest dobrać odpowiednie metody takich badań, gdyż relacja pacjenta z terapeutą jest unikalna (nie da się jej powtórzyć), osobista (obecność trzeciej osoby zmieniłaby jej charakter) i złożona (to, że pacjent lepiej się czuje, nie jest jedynym ani przesądzającym o sukcesie terapii argumentem). Przyjmując te ograniczenia w badaniu skuteczności terapii psychoanalitycznej, można stwierdzić, że jest to terapia skuteczna.


Udział w konsultacji nie wymaga przygotowań. Pacjent nie musi wiedzieć, co mu jest, idąc do lekarza – wydaje się to jasne. Konsultacja jest okazją do wspólnego zastanowienia, podjęcia decyzji i ewentualnego umówienia się na wspólną pracę.


Tak. Po pierwsze: terapeutów obowiązuje tajemnica zawodowa zapisana w prawie polskim. Mają prawo odmówić zeznań w sądzie. Po drugie: tajemnica zawodowa terapeutów jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również wymogiem środowiska terapeutycznego, opartym na kodeksie etyczno-moralnym. Po trzecie: terapeuci rozumieją, że skuteczna terapia wymaga ogromnego zaufania, a nadszarpnięcie takiego zaufania byłoby krzywdą wobec drugiego człowieka.


O cenę sesji i dostępność terminów u poszczególnych terapeutek/ów można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer 606 206 888 lub pisząc na adres ipp@ipp.waw.pl.


Z zasady pracujemy zawsze za tę samą stawkę. Jednakże przy pewnych specyficznych okolicznościach zdarza się, że terapeutka/terapeuta inaczej umawiają się z pacjentem. Ocena sytuacji i decyzja zawsze należy tylko do terapeutki/terapeuty.


W uzasadnionym przypadku trudności z wzięciem udziału w terapii „twarzą w twarz” możliwe jest podjęcie w naszym ośrodku terapii online (za pomocą Skype’a lub innego komunikatora).