Monika Nicińska

Psychoterapeutka

Doktor nauk humanistycznych oraz certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, którego jest członkinią. Praktykę kliniczną zdobyła podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Szkoli się także w technice analizy więzi prenatalnej, wspierającej kobiety ciężarne w przygotowaniu do porodu i macierzyństwa. Pracuje w Ambulatorium Psychoanalitycznym.

Pracuje z: dorosłymi, młodzieżą, kobietami i parami oczekującymi dziecka.

Pracuje także w języku francuskim.