Monika Hibner

Psycholożka, psychoterapeutka. Przyjmuje w Warszawie przy ul. Kruczej 17/40.

Terapeutka psychorysunku, pomysłodawczyni Poradni Psychologicznej „OdNowa”.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna. Kontynuowała naukę w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, gdzie ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie Psychoterapii Psychoanalitycznej afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (dawniej w Komorowie) oraz  w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży (od 15 roku życia), które między innymi:

 • doświadczają kryzysu (utrata pracy, rozpad związku, śmierć bliskiej osoby);
 • przeżywają trudności w relacjach z ludźmi zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym;
 • są zainteresowane rozwojem osobistym, chcą zrozumieć siebie;
 • mają problem z podjęciem ważnych życiowych decyzji;
 • borykają się z poczuciem beznadziei i samotności;
 • cierpią z powodu stanów depresji i lęku;
 • zmagają się z zaburzeniami odżywiania;
 • mają niskie poczucie własnej wartości;
 • cierpią na bezsenność, bóle głowy nie związane z chorobami somatycznymi;
 • mają trudności z opanowywaniem złości;
 • mają zdiagnozowane zaburzenie osobowości.

Dane kontaktowe: