Lucyna Wnuk Lipińska

Psychoterapeutka, pedagog

Magister pedagogiki, certyfikowany psychoterapeuta  psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją, cały czas pogłębia swoją wiedzę i poszerza umiejętności. Jest też certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Główne obszary zawodowych zainteresowań to zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości oraz psychoanalityczne rozumienie zjawisk społecznych.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi.

Kontakt: