dr Katarzyna Walewska

Kierownik i superwizor zespołu

dr Katarzyna WalewskaUkończyła psychologię Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie podjęła szkolenie w Paryskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Ukończyła je w 1989 r. W r. 2000 obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim przedstawiając pracę zatytułowaną „Analityczna terapia depresji. Koncepcja człowieka pozbawionego”. W 1986 r. uzyskała II stopień specjalizacji w psychologii klinicznej. Jest członkiem: Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz innych towarzystw. W latach 2004-2014 prowadziła wykłady z psychoanalizy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oryginalnej techniki psychoterapii z użyciem pianina, zaprezentowanej na kongresie IPA w Chicago w 2009 roku. W 1991 r. założyła Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, instytucję szkolącą psychoterapeutów psychoanalitycznych. Założyła również Ambulatorium Psychoanalityczne, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc w postaci psychoterapii psychoanalitycznej. Wybrane publikacje: „Depresja – ujęcie psychoanalityczne”, „Psychoanaliza współczesna. Nurt francuski”, „Dziecko w terapii”, „Progi narodzin. Rola teorii w pracy psychoanalitycznej”, „Breve histoire de la psychanalyse en Pologne”, „Working with infantile fanaticism syndrome”, i inn.

Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

Pracuje również w języku francuskim

  • telefon: 602 501 790