Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-single.php on line 1

15.02.2020 Konferencja XXIX dni IPP „SŁUCHAJĄC ANALITYCZNIE”

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne wydanie naszej konferencji.

Temat XXIX-tych Dni IPP brzmi:

„Słuchając Analitycznie”.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2020r. w Auditorium Minus (Stary BUW), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Prelegentami będę znakomici goście ze świata i z Polski: Berdj Papazian (Szwajcaria) oraz Andrzej Zawada (Polska).


Poniżej znajdą Państwo informacje praktyczne:

  • Cena konferencji: do 10 stycznia – 290zł, od 11 stycznia – 320 zł.
  • Zgłoszenia prosimy kierować na adres ipp@ipp.waw.pl.
  • Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP: 34 1020 1156 0000 7102 0008 5688.
  • Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com.

Swój udział w Konferencji potwierdzili znakomici psychoanalitycy i specjaliści z Polski, Szwajcarii oraz Francji.

 

Referaty wygłoszą:

DR BERDJ PAPAZIAN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wygłosi wykład przewodni na temat słuchania psychoanalitycznego.

PROF. ANDRZEJ ZAWADA (Polska)
Krytyk literacki i eseista podejmie problematykę „słuchania między wierszami” w odniesieniu do poezji Wisławy Szymborskiej.

Dyskusję panelową poprowadzi:

DR JEAN – MARC CHAUVIN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

W dyskusji panelowej wezmą również udział:

PROF. IRENA NAMYSŁOWSKA (Polska)
Profesor psychiatrii, psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny, wykładowca.

DR PIOTR KRZAKOWSKI (Francja, Polska)
Psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

DR SŁAWOMIR MURAWIEC (Polska)
Psychiatra i psychoterapeuta.

 


Chociaż na pewno dla większości z Państwa naszych tegorocznych gości przedstawiać nie trzeba, oto kila słów o nich:

***

Prof. Andrzej Zawada, który podczas Konferencji będzie mówił o poezji Wisławy Szymborskiej, jest polskim krytykiem literackim, tłumaczem (z fińskiego, angielskiego, szwedzkiego), eseistą, edytorem, wykładowcą akademickim, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, znawcą dwudziestolecia międzywojennego, Przewodniczącym Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (od 2016), członkiem jury Nagrody Literackiej „Angelus”, Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Radia Wrocław oraz sekretarzem komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen Clubu oraz Association Internationale des Critiques Littéraires.

***

Dr Berdj Papazian jest psychiatrą i psychoanalitykiem Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, uczniem światowej sławy psychoanalityków Jean-Michela Quinodoza oraz Daniele Quinodoz. Jest autorem wielu artykułów psychoanalitycznych, jak m.in. „Fits of Laughter as the Orgastic Equivalent of Infantile Sexuality” oraz „Tinnitus and Separation Phenomena, a Metapsychological Study”. Gościem Dni IPP jest po raz trzeci. Podczas XXVIII-tych Dni IPP „Cierpienie w pracy” podjął problematykę funkcji życia zawodowego we współczesnych patologicznych organizacjach osobowości, natomiast rok wcześniej podczas XXVII-tych Dni IPP „Dziecko w Terapii” poruszył kwestię roli seksualności dziecięcej w teorii oraz praktyce psychoanalitycznej.

***

Dr Jean-Marc Chauvin to psychiatra, psychoterapeuta i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, bliski współpracownik Jean-Michela Quinodoza, związany z nurtem winnicottowskim oraz Centrum Psychoanalizy Raymond de Saussure w Genewie.

 

W dyskusji panelowej XXIX Konferencji Dni IPP ” Słuchając analitycznie” wezmą udział:

Prof. dr hab. Irena Namysłowska – profesor psychiatrii, psychoterapeuta, wykładowca
Jest profesorem psychiatrii, pierwsze dwadzieścia lat pracowała w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, a ostanie dwadzieścia pięć w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której była kierownikiem. Jest także psychoterapeutą zorientowaną psychodynamicznie a z drugiej strony prowadzi terapię systemową, zaś przede wszystkim terapię rodzinną. Część życia zawodowego pani profesor to dydaktyka – przekazywanie wiedzy studentom, lekarzom i osobom uczącym się psychoterapii. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a przez ostatnie 10 lat pełniła funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Jest autorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, a także autorką podręcznika Terapia Rodzin, który miał II wydania i służy wielu psychoterapeutom, psychologom i psychiatrom chcącym pogłębić wiedzę z terapii rodzin. Pod redakcją pani Ireny powstał pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony psychiatrii dzieci i młodzieży – „Psychiatria Dzieci i Młodzieży” wydany przez PZWL.

Dr n. med. Sławomir Murawiec to specjalista I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz I i II stopnia w dziedzinie psychiatrii, a także psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, które zdobywał pracując miedzy innymi w III Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pełniąc funkcję adiunkta oraz kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego. Pracuje również na stanowisku redaktora naczelnego kwartalnika „Psychiatria”. Jest przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji: Aktywny w Walce z Depresją, Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii oraz Certyfikat Psychoterapeuty sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr. Piotr Krzakowski – psychoanalityk, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Jest członkiem Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, członek Komisji Naukowej i Technicznej Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek rady International Journal of Psychoanalysis, wykładowca na uniwersytetach Paris V i Orsay, organizator Francusko-Niemieckich Spotkań Psychoanalitycznych od 12 lat, współorganizator Kongresu Bion in Marrakech, autor artykułów o tematyce metapsychologicznej, m.in. popęd zawładnięcia w kwestiach nadużyć seksualnych, interpretacja i transformacja, leczenie dzieci z wczesną masową traumą, samobójstwo, praca z pacjentami wielojęzycznymi.

Dodano: 09.09.2019, do Aktualności, Konferencja Psychoanalityczna Dni IPP