Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Zaburzenia u dzieci i młodzieży

Trudności emocjonalne oraz psychiczne nie omijają również dzieci i młodzieży. Chodzi tu o zachowania, które pojawiają się u większości dzieci (np. złość) i młodzieży (np. buntowniczość), ale problemem stają się wtedy, gdy są zbyt natężone i długotrwałe. Chodzi tu o zachowania mieszczące się w kategorii:

  • agresji (straszenie i krzywdzenie ludzi lub zwierząt),
  • oszustw i/lub kradzieży,
  • łamania zasad (brak posłuchu dla rodziców, wagary, obojętność wobec obowiązków szkolnych).

Zachowania tego typu mogą być konsekwencją urazów fizycznych (np. w okresie okołoporodowym, wypadków itp.), psychicznych (traumatyczne wydarzenia), nieprawidłowego procesu wychowawczego (brak zainteresowania ze strony opiekunów, brak wiedzy na temat wychowywania dzieci), kłopotów w środowisku rówieśniczym, nieradzenia sobie z wyzwaniami (związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole, przeprowadzką, rozwodem rodziców) i wielu innych.

U dzieci pojawiają się również inne zachowania, które wskazują na jakieś problemy, np.:

  • niechęć do wychodzenia z domu,
  • niechęć do pójścia do przedszkola, szkoły,
  • brak zainteresowań,
  • moczenie nocne i dzienne,
  • koszmary senne,
  • tiki,
  • nieśmiałość, itd.

Opiekunom dziecka nie zawsze łatwo przyznać przed sobą lub innymi, że coś niepokojącego dzieje się z dzieckiem. Wydaje się nieraz, że „samo minie” albo „nie ma co panikować”. Często tak właśnie jest. Jednak nieraz dzieci lub młodzież nie otrzymują pomocy z powodu wstydu lub własnych obaw i braku wiedzy opiekunów. Jeśli jakieś zachowanie dziecka lub młodego człowieka wzbudza niepokój opiekuna, warto skorzystać z konsultacji u psychoterapeuty i/lub psychiatry.

Część terapeutów w naszym ośrodku pracuje również z dziećmi i młodzieżą. Informacja na ten temat znajduje się w opisie przy nazwisku danej terapeutki lub terapeuty w menu „Znajdź terapeutę”.