Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Zaburzenia psychotyczne

Do tej grupy zaliczamy schizofrenię oraz inne zaburzenia związane ze stanami psychotycznymi. Stany psychotyczne można zdefiniować, ogólnie rzecz biorąc, jako stany poważnego zakłócenia w kontakcie danej osoby z rzeczywistością. Niniejszy opis nie ma służyć celom naukowym (opisy fachowe łatwo znaleźć w Internecie oraz fachowej literaturze), ale ma być pomocny osobom, które niepokoją się o stan własny lub bliskiej osoby. Z tego względu ujmiemy sprawę przystępnie. Zaburzenia psychotyczne związane są z:

  • widzeniem, słyszeniem, czuciem czegoś, czego obserwatorzy z boku nie widzą,
  • dziwacznym myśleniem i zachowaniem,
  • dużą podejrzliwością, unikaniem ludzi,
  • Stopniowym wycofywaniem się z wszelkich kontaktów interpersonalnych.

Osoby, u których rozwijają się stany psychotyczne, często nie są w stanie nabrać dystansu do swojego myślenia i odczuwania, przeczą ukazywanej im rzeczywistości. Leczenie zaburzeń psychotycznych zwykle związane jest z przyjmowaniem leków psychiatrycznych oraz z odpowiednią psychoterapią (dostosowaną do aktualnych możliwości pacjenta).