Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Zaburzenia preferencji seksualnych

Pod tą nazwą kryją się wszelkie trudne przeżycia związane z obiektami ekscytacji seksualnej. Bywa, że fakt, iż podnieca nas seksualnie jakiś obiekt lub czyn (ocieranie się o innych, podglądanie, przemoc, osoby nieletnie itp.), jest przeżywane przez społeczeństwo i/lub nas samych jako coś złego i niechcianego. Wykluczenie społeczne i poczucie inności prowadzi często do odczucia samotności, smutku, rezygnacji, a w dalszej kolejności różnych zaburzeń depresyjnych, lękowych i innych. Może się wtedy wydawać, że z takiej sytuacji nie ma wyjścia, nie ma innej drogi niż ukrywanie się i wstyd. Spotkanie terapeutyczne może sprzyjać konfrontacji z problemem i doświadczenia bycia zrozumianym i nieocenianym.