Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Trudności w relacji w parze i małżeństwie

Trudności w relacji w parze związane są zwykle z trudnościami indywidualnymi osób tworzących parę. Jednak terapia pary nie jest terapią indywidualną. Dlatego na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych staramy się oddzielić to, co jest problemem indywidualnym osób tworzących parę, od tego, co jest problemem „wspólnym” pary. Następnie zastanawiamy się, jak zaradzić (ewentualnym) problemom indywidualnym oraz jak pracować z problemami pary.
Czasami pytaniem, z którym para podejmuje terapię, jest to, czy powinna w ogóle ze sobą być. Niezgoda i kłótnie wydają się nieprzezwyciężalne. Innym razem para chce być ze sobą, nie ma mowy o rozstaniu i problemem nad którym podejmuje pracę, jest znalezienie sposobu na „lepsze” wspólne funkcjonowanie. Czas ,pracy pary nad problemami jest różny. Bywa, że trzeba na taką pracę poświęcić kilka tygodni, miesięcy, a czasami kilka lat. To wszystko zależy od głębokości problemów i tego, co ujawnia się wraz z rozwojem procesu terapeutycznego.