Inne różnorodne trudności

Klasyfikacje zaburzeń, chorób, trudności i cierpień psychicznych nie obejmują całego szeregu różnych zagadnień. Psychika ludzka jest na tyle skomplikowana, że wiele zachowań i uczuć przejawianych przez ludzi cierpiących albo nie daje się przyporządkować do określonej jednostki, albo to przyporządkowanie wymaga wielu konsultacji i głębokiego namysłu.

Osoby, które nie mogą przyporządkować swoich trudności do żadnej z grup omawianych na tej stronie, a jednak czują cierpienie lub dyskomfort psychiczny lub emocjonalny, powinny umówić się na konsultację psychoterapeutyczną i razem z doświadczonym terapeutą/terapeutką spróbować określić charakter swoich trudności i ustalić kroki, które należy podjąć, by zaradzić tym problemom.