O IPP


Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest grupą otwartą współpracującą z psychoanalitykami z kraju i z zagranicy.Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii jest Stowarzyszeniem powołanym formalnie w 1991 roku do podyplomowego szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Aktualne główne obszary działania IPP to:

  • Szkolenie IPP - program szkolenia afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkolenie upoważnia do zdawania egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SN PTP Instutut prowadzi szkolenie w ramch szkoły SIPP, aktualnie w szkoleniu jest 8 osób
  • Dni Instytutu - coroczna konferencja psychoanalityczna organizowana przez IPP od 1992 r. (odbywa się zawsze na początku roku). Następne Dni IPP odbędą się 17 lutego 2007 roku. Tematem Dni IPP będzie trapia dziecka
  • "Dialogi - Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii" - wydawane od 1996 roku psychoanalityczne czasopismo naukowe, którego redaktorem naczelnym jest dr Katarzyna Walewska (strona internetowa: www.dialogi.waw.pl).aktualnie przekształcane w kolekcję wydawniczą
  • Członkowie IPP pracują zarówno w sektorze publicznym z bardzo chorymi pacjentami (między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Psychoterapii, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku,w ośrodku Aga AOP) jak i w prywatnej praktyce (Ambulatorium Psychoanalityczne, Osrodek Ppsychoterapii Analitycznej Anima, Ośrodek Psychoterapii Analitycznej "Self")
  • Instytut współpracuje z wybitnymi psychoanalitykami i psychoterapeutami z zagranicy - między innymi cykliczne szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży prowadzone przez dr Anastasię Nakov z Metzu ( superwizje indywidualne i grupowe, wprowadzenie metody obserwacji niemowląt Ester Bick), cykliczne wizyty szkoleniowe w Polsce dr Michela Vincenta psychoanalityka trenigowego IPA - co dwa miesiace wykład otwarty, seminarium kliniczne, superwizje indywidualne i grupowe
  • Instytut współpracuje z Polską Grupą Badawczą Neuro-Psychoanalizy współtworzoną przez dr Sławomira Murawca oraz dr Cezarego Żechowskiego www.neuro-psa.org.pl

Członkowie honorowi Instytutu: dr Jan Malewski, prof. Irena Namysłowska, dr Joseph Simo.


Fragment wywiadu z dr Katarzyną Walewką

- Jaki jest cel powołania Instytutu? Czy może Pani opisać działalności IPP?

K.W.: Od 1990 roku Instytut jest podyplomową szkołą psychoterapii psychoanalitycznej, zorganizowaną dla terapeutów leczących szczególnie bardzo chorych pacjentów, w ośrodkach państwowej służby zdrowia, pacjentów hospitalizowanych, tych z najcięższą patologią. Różni się on od innych szkół psychoterapii psychoanalitycznej tym, że główny nacisk w szkoleniu położony na kierunku: od praktyki do teorii.

Początkowo do szkolenia przyjmowaliśmy kolegów których znaliśmy z superwizji z miejsc, gdzie prowadziliśmy te superwizje jako terapeuci czy analitycy. Najczęściej pierwsze zawodowe spotkanie z taką osobą odbywało się na bazie pracy klinicznej na oddziale i mogliśmy się zorientować czy tak samo myślimy o pacjencie, o pracy klinicznej, o psychoterapii, czy mówimy podobnym językiem.

Drugim ważnym obszarem pracy terapeutów jest sektor prywatny. Pod tym względem instytut również różni się od innych grup, gdyż dbamy by jednocześnie była mała liczba szkolących się, tak by wszystkie osoby mogły być wzięte pod opiekę; pomagamy np. podejmować pracę. Naszą ideą, filozofią jeśli chodzi o szkolenie jest następujące: młodszy kolega, który nam ufa na tyle, że podejmuje u nas szkolenie, powinien, tak jak na całym świecie, opierać swoje szkolenie o trzy punkty, tzn.: o własną terapię, o pracę teoretyczną oraz pracę kliniczną pod superwizją; w związku z tym staramy się by starsi koledzy zadbali o to by młodsi mieli gdzie pracować. Są takie grupy, które wymagają szkolenia i uczestniczenia w kursach, ale nie pomagają zdobyć miejsca pracy. A obecnie jest bardzo trudno osobie, która jeszcze nie pracuje mieć kontakty aby spotkać tych pacjentów, których może leczyć.

Od początku powołania, Instytut wystawiał swoim członkom trzystopniowe certyfikaty wewnętrznie uznawane, pokazujące na jakim etapie kształcenia dana osoba się znajduje. Ale nigdy nie pretendowaliśmy do tego, aby były to certyfikaty państwowe.

Instytut jest grupą szkolącą, i jest grupą, tzn. jest studium podyplomowym -naszych kolegów, którzy ukończyli szkolenie zachęcamy do dalszego szkolenia się. W obecnym składzie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego istnieje sporo osób, które przeszły szkolenie w Instytucie. Wydaje mi się to ważne, gdyż i wpisane w powojenną historię psychoanalizy, która rozpoczęła się od pracy klinicznej, od psychoterapii. Związek jest o tyle istotny dla mojej filozofii, że uważam, że aby psychoanalityk był kompetentnym i klinicznym analitykiem musi posiadać różne doświadczenia zawodowe: łączenia psychoterapii z lekami, z doświadczeniami z zakresu seksuologii.

Właśnie z tych różnych dziedzin, rekrutują się nasi terapeuci. Natomiast jeśli zaczyna się szkolenie od czystej psychoanalizy, to wydaje mi się, że nie zawsze można poradzić sobie w sytuacji trudnej klinicznie - czasami jest za mało czasu na to, aby wrócić do szkolenia na temat podstawowych sytuacji terapeutycznych.

Często osoby z zewnątrz dziwią się, że Instytut jest nieduży, a on jest nieduży z założenia. Oprócz IPP, są przecież w Polsce jeszcze trzy grupy szkolenia, zrzeszone w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Dlaczego tak ważna jest nieduża liczba osób: równorzędnym celem dokształcenia młodszych kolegów, jest wspólne kształcenie się nas wszystkich razem. Osoby wyszkolone w instytucie, uczą się dalej, każdy stara się mieć własną superwizje, mamy także swoją coroczną konferencję - "Dni Instytutu". Są one dla nas bardzo ważnym elementem wspólnej nauki - zapraszamy bardzo kompetentnych kolegów z zagranicy i staramy się by to był wspólny moment uczenia się, posunięcia do przodu naszej wiedzy, i to w sposób międzynarodowy. W tym roku XVI Dni IPP "Dziecko w Terapii" uświetni Alberto Eiguer, załozyciel Międzynarodowego Towarzystwa Analizy rodziny i Par, a także Dymitr Anastazjopulos - prezes Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kolejnym ważnym terenem wspólnego kształcenia to seminaria i superwizje. Na każdym poziomie wszystkie osoby uczą się bo chcą się dalej uczyć po zdobyciu certyfikatu. Ich codzienna praca składająca się z praktyki prywatnej ale i pracy w państwowym sektorze, jest fascynująca, ale i trudna i wymaga ciągłego szlifowania umiejętności i troski o doświadczające wnętrze psychoterapeuty, które przecież jest warsztatem pracy. W ostatnich latach zasilała nas dr. Anastazja Nakov z Metzu, Francja, a obecnie Michelle Vincent z Paryża: podczas regularnych wizyt prowadzą warsztaty, wykłady, superwizje, indywidualne i grupowe, także otwarte dla chętnych kolegów z zewnątrz IPP.

Nasze szkolenie jest programem szkoleniowym atestowanym, od dziesięciu lat, przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a wiec terapeuci mają możliwość zdobycia Certyfikatu Terapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Program szkoleniowy Instytutu jest również atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (zrzeszonym w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej) tak więc osoby szkolące się u nas mają możliwość zdobycia kwalifikacji terapeutycznych i certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego.

Czytaj cały wywiad...