Ambulatorium Psychoanalityczne - ośrodek terapeutyczny IPP

 

Zobacz Zespół Ambulatorium

Psychoterapia psychoanalityczna to forma leczenia psychologicznego, której celem jest pomoc w poradzeniu sobie z różnymi problemami oraz lepsze zrozumienie siebie. Ta metoda pracy opiera się na założeniach psychoanalizy, które mówią m.in. o tym, że nasze doświadczenia z dzieciństwa oraz relacje z ważnymi osobami wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. Terapia umożliwia poznanie własnego świata wewnętrznego w celu lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi. Dzięki temu możemy mieć większy wybór w zakresie kształtowania relacji z innymi ludźmi oraz w bardziej ?satysfakcjonujących sposób pokierować swoim życiem. Relacja, która tworzy się pomiędzy pacjentem a terapeutą, pomaga w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się swoim trudnościom oraz je przekroczyć.

Wszyscy terapeuci wchodzący w skład zespołu są dyplomowanymi psychologami, po ukończeniu lub na zaawansowanym etapie szkolenia psychoterapeutycznego IPP, zgodnego z wymogami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Merytoryczną pieczę nad pracą psychoterapeutów w Ambulatorium sprawuje dr Katarzyna Walewska, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Zespół Ambulatorium Psychoanalitycznego oferuje:

 • konsultacje psychoterapeutyczne
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • warsztaty psychologiczne
 • klubik socjoterapeutyczny

Prowadzi psychoterapię dorosłych w zakresie m.in.:

 • nerwica, depresja, zaburzenia lękowe
 • kryzysy życiowe (m.in. żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska)
 • zaburzenia jedzenia: bulimia, anoreksja, otyłość
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności w relacjach
 • zaburzenia osobowości
 • problemy emocjonalne i decyzyjne
 • radzenie sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami
 • praca nad rozwojem osobistym

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży w zakresie m.in.:

 • trudności emocjonalne, rozwojowe (m.in.: trudne zachowania dzieci, trudności związane z rozstaniem z rodzicem, nawykowe zaparcia, lęki nocne, moczenie nocne)
 • zaburzenia nerwicowe, lękowe
 • trudności w relacjach
 • trudności adaptacyjne (w przedszkolu, szkole)
 • kwestie związane z rozwodem rodziców, śmiercią bliskiej osoby
 • kwestie związane z adopcją
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • problemy wieku dojrzewania
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców
 • dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą/ niepełnosprawnością rodziców, rodzeństwa

Zespół Ambulatorium pracuje pod superwizją grupową i indywidualną.

Ambulatorium Psychoanalityczne jest częścią Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, który prowadzi podyplomowe szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkolenie afiliowane jest także przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Wszyscy pracujący w jego ramach psychoterapeuci zawodowo związani są z Instytutem oraz innymi ośrodkami w Polsce i Europie. Taka współpraca daje możliwość stałego poszerzania umiejętności i warsztatu pracy psychoterapeuty.

Ambulatorium Psychoanalityczne
ul. Krucza 46/83, Warszawa
tel. / fax 022 628 35 89
tel. kom. 605 606 315
ipp@ipp.waw.pl?

Cennik:  
Wstępna konsultacja psychologiczna 120 .
Konsultacja psychiatryczna  120 zł
   
Psychoterapia indywidualna 1 raz w tyg. 110 .
Psychoterapia indywidualna 2 raz w tyg.   100 .
Psychoterapia indywidualna 3 raz w tyg.    80 .