XXV DNI IPP Terroryzowani 2016

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii serdecznie Państwa zaprasza na 
Jubileuszowe XXV Dni IPP pt. „Sterroryzowani”

20.02.2016 godz. 9.30-17.00
UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI – AULA W gmachu STAREGO BUW-u

 
Ze względu na duże Państwa zainteresowanie naszą konferencją, dla Państwa komfortu, przenosimy miejsce konferencji
do budynku obok – gmach Starego BUW-u – nadal KAMPUS UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
 
Plan Konferencji
 

9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.40 DR INGRID MOESLEIN-TEISING
’Terror and the (female) body’
11.40-11.50 Przerwa na kawę
11.50-13.10 DR EDUARDO GASTELUMENDI
Terroryzowani w przeciwprzeniesieniu przez współczesnych
pacjentów perwersyjno-sadystycznych”
13.10-14.00 Wspólny obiad 
14.00-15.20 DR JEAN-MICHEL QUINODOZ
„Myślenie pod ostrzałem”. Terror w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu
15.20-15.30 Przerwa na kawę
15.30-17.00 PANEL - Pracować pod terrorem
Poprowadzi  PROF. MARTIN TEISING 

 Tym razem językiem konferencji będzie angielski. Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.

Cena konferencji - 300 zł, studenci - 150 zł. 
Wpłaty z dopiskiem "Konferencja" prosimy kierować na konto IPP: 34 10201156 0000 7102 0008 5688 Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com

Wpłata na konto jest równoznaczna z zarejestrowaniem się na konferencję.