XXII Dni IPP 2013

Tytuł konferencji: 

Patriarchat - Matriarchat

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 2013

Patriarchat - Matriarchat

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 - 10.15      

Otwarcie konferencji - Pan Rektor UW  prof. Marcin Pałys    
Powitanie uczestników - Pani Rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow,
przewodnicząca Komitetu Honorowego Fundacji Poliklinika Korczakowska
Powitanie w imieniu Zarządu - Alicja Kubiak, prezes IPP 
Powitanie w imieniu organizatorów Dni IPP - dr Katarzyna Walewska 
    
Konferencję prowadzi: dr Katarzyna Walewska

Moderator: prof. Paweł Dybel

10.15 - 11.30 dr Danielle Quinodoz (Genewa)     
psychoanalityk
„Dwie matki Edypa: Jokasta i Merope”
11.30 - 11.45

Przerwa na kawę
Moderator: dr Cezary Żechowski

11.45 - 13.00 Alicja Kubiak (Warszawa)
psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor PTPP
„Matriarchat – Patriarchat w praktyce klinicznej”
13.00 - 14.15 dr Jean-Michel Quinodoz (Genewa) 
psychoanalityk
„Męskość: poza lękiem kastracyjnym”
   
15.30 - 15.45 Przerwa na kawę 
15.45 - 18.00 Spotkanie panelowe – „Kobiety i mężczyźni w terapii”
prowadzący prof. Jacek Bomba i dr Katarzyna Walewska
Prezentacja: Jowita Czaja, Joanna Tomczak, Norbert Kacprzak SJ, 
dr Małgorzata Bednarska, dr Ewa Pisarska
18.00

Zakończenie konferencji

Prezes komitetu organizacyjnego dr Katarzyna Walewska
Alicja Kubiak
Jowita Czaja 
Elżbieta Łukawska
Magda Gaweł
Joanna Tomczak
Emilia Wegner
Patrycja Kisielińska