XIX Dni IPP 2010

Tytuł konferencji: 

OSOBOWOŚĆ PSYCHOTYCZNA
naszych czasów

plakat konferencji

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii zaprasza na XIX Dni IPP

Tegoroczna konferencja zatytułowana jest Osobowość psychotyczna naszych czasów.

Podczas obrad specjaliści z Paryża i Warszawy zaprezentują swoje prace dotyczące rozumienia osób z zaburzeniami z pogranicza psychotyczności.

Konferencja odbędzie się 13 lutego 2010 w Warszawie, w sali balowej w pałacu Tyszkiewiczów–Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32.

XIX DNI IPP
OSOBOWOŚĆ PSYCHOTYCZNA NASZYCH CZASÓW

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Warszawa 13 lutego 2010

Referaty wygłoszą:

prof. Irena Namysłowska
Psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, Kierownik Kliniki Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Adolescencja

Liliane Abensour
Psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Analitycznego
Ryzyko psychotyczności

dr Małgorzata Szmalec
Psychiatra, psychoterapeuta PTPP i IPP
Prezentacja kliniczna

Spotkanie panelowe
prowadzący dr Sławomir Murawiec

Psychiatra, psychoterapeuta

prof. Ewa Pisula
Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej
Świat autyzmu

prof. Małgorzata Kossut
Neurobiolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Wczesna trauma mózgu

dr Włodzimierz Szyszkowski
Psychiatra, Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii, wieloletni ordynator oddziału w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Świat egzorcyzmów

Cena konferencji do 20 stycznia - 200 zł. po tym terminie - 240 zł.

Wpłaty z dopiskiem "Konferencja" prosimy kierować na konto: 34 10201156 0000 7102 0008 5688, ul. Krucza46/83, 00-509 Warszawa.

Osoby, które chcą w dniu konferencji otrzymać rachunek, proszone są o wcześniejsze przesłanie szczegółowych danych do rachunku na adres: elzbieta.lukawska@ipp.waw.pl

Komitet organizacyjny: Jowita Czaja tel. 605 606 315, jowita.czaja@ipp.waw.pl

Elżbieta Łukawska tel. 604 071 001, elzbieta.lukawska@ipp.waw.pl

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii we współpracy z Katedrą Psychologii Rehabilitacyjnej i Zdrowia zapraszają na konferencję zatytułowaną Osobowość psychotyczna naszych czasów, która odbędzie się 13 lutego 2010 roku w Warszawie, w sali balowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32.

Obok tak ważnych postaci polskiej psychiatrii, psychologii i psychoterapii, jak profesor Irena Namysłowska, profesor Małgorzata Kossut, profesor Ewa Pisula, doktor Włodzimierz Szyszkowski, doktor Małgorzata Szmalec i doktor Sławomir Murawiec, gościć będziemy znakomitą specjalistkę z dziedziny teorii psychozy i pracy klinicznej z tym zaburzeniem - Liliane Abensour. Jej książka La tentation psychotique z 2008 roku cieszy się ogólnym światowym powodzeniem i była przedmiotem dyskusji na ubiegłorocznym Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym w Chicago. Książka stanowi prezentację teoretycznej myśli autorki oraz jej doświadczeń z pracy klinicznej.

Liliane Abensour jest nie tylko czynnym psychoanalitykiem, lecz także redaktorem naczelnym kolekcji wydawniczej Psychoanaliza i Psychoza. Pracuje również w prestiżowej organizacji pełniącej opiekę psychiatryczną nad mieszkańcami XIII Dzielnicy Paryża. Stosuje technikę psychodramy; łączy terapię dynamiczną z terapią lekową. Jej prezentacja podczas zapowiadanej konferencji - Przeniesienia w psychozie - będzie nawiązywała do jej ostatniej książki i doświadczeń klinicznych.

Ze względu na stałe zainteresowanie konferencją osób będących w trakcie szkolenia zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu, w jakim udział w konferencji można wykupić za niższą kwotę. Termin ten obowiązuje do 20 stycznia 2010 roku.

Dla studentów specjalizacji Psychologii Rehabilitacyjnej i Zdrowia oraz Członków Koła Naukowego Psychoanaliza, a także dla uczestników wykładu Psychoanaliza - współczesne ujęcia teorii i praktyki koszt udziału w konferencji wynosi wyłącznie 60 zł, co pokrywa koszty materiałów konferencyjnych i kateringu.

Program konferencji

Lista plików: