PROGRAM WYKŁADÓW OTWARTYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO

PROGRAM WYKŁADÓW OTWARTYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO
Od września 2016 do czerwca 2017

Jeśli nie podano inaczej, zebrania rozpoczynają się w środy o 20:15 w siedzibie PTPa w Warszawie, ul. Lwowska 5/6

Jeśli nie podano inaczej, opłata za udział w wykładzie wynosi 35 zł, studenci 25 zł. Opłata na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem. Dla członków i kandydatów PTPa oraz studentów i pracowników naukowych Instytutu Psychologii UG wstęp wolny. Opłata za udział w konferencjach (listopadowej i majowej) na osobne konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580. Dane do faktur prosimy przesyłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

Wrzesień 2016 
09 września 2016 (piątek, godz. 19.00) - Avner Bergstein: „Ataki na łączenie czy popęd  do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu”.
Wizyta w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, sala C 211/212
Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : „Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox”, „On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche”. Avner Bergstein był gościem tegorocznej, majowej konferencji PTPa, gdzie wygłosił wykład: „Wychodząc poza spektrum: strach przed załamaniem, katastroficzne zmiany i niewyparte nieświadome.

Wykład będzie transmitowany do siedziby PTPa w Warszawie i do Rzeszowa.

28 wrzesienia 2016 – Dr Gustaw Sikora: „O pewnej funkcji fantazji o byciu identycznym”.
Dr Gustaw Sikora jest Polakiem, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Instytutu Psychoanalizy w Londynie, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy. W swojej pracy klinicznej i naukowej skupia się na pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Jest także członkiem the London Philosophy and Psychoanalysis Group. Współpracuje ze środowiskiem psychoanalitycznym w Polsce, ostatnio współorganizował wizytę Edny O’Shaughenessy w Warszawie i Krakowie.

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

Październik 2016
14 października 2016 (piątek, godz. 20.15 ) Dr Eran Rolnik: The Lion’s Mane: Freud and the Future of Psychoanalytic Education”.
Dr Eran Rolnik jest psychoanalitykiem, psychiatrą i historykiem, wykładowcą Uniwersytetu w Tel Avivie i nauczycielem w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Jest tłumaczem na hebrajski i wydawcą wielu dzieł Freuda oraz autorem artykułów na temat ewolucji myśli Freuda i historii psychoanalizy. W Izraelu jest także znany jako wytrwały komentator społecznej i politycznej rzeczywistości z punktu widzenia psychoanalizy. Jego teksty na ten temat publikowane są w dzienniku Haaretz.

Wybrane publikacje: Before Babel: Freud and translation; History and Psychoanalysis; Becoming a Psychoanalyst; Therapy and Ideology; Between Technique and Ethic, Between Hermeneutics and Science: Freud’s right guess. Ponadto książka: Freud in Zion: Psychoanalysis and the Making of Modern Jewish Identity (Karnac 2012).

W 2013 roku wygłosił w PTPa wykład otwarty Psychoanaliza i historia: Freud po hebrajsku. Wpływ psychoanalizy na tworzenie społeczeństwa i nowoczesnej kultury hebrajskiej w Palestynie w pierwszej połowie XX wieku i w Państwie Izrael.

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

26 października 2016 – Robert Sadowski: „Introjekcja funkcji symbolicznej i jej rola w uwewnętrznianiu pozycji autorytetu. Opis analizy chłopca w wieku 10-14 lat”.
Robert Sadowski – psycholog, psychoanalityk PTPa, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracuje w Warszawie z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Interesuje się możliwościami popularyzowania wiedzy psychoanalitycznej.

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

Listopad 2016
9 listopada 2016 - Dr Krystyna Geller:  „Neuropsychoanaliza: (nie)bezpieczne połączenie czy otwarty dialog?".
Krystyna Geller, doktor nauk humanistycznych, neuropsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny PTPP, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Doktorat uzyskała na Wydziale Psychologii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, katedra neuro- i patopsychologii. Wieloletnie kliniczne doświadczenie i specjalizację  zdobywała w Instytucie Neurochirurgii im. N. Burdenko w Moskwie. W Laboratorium Neuropsychologii, założonym przez A.R. Łurię w tymże instytucie, uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z pogranicza neuropsychologii i neurolingwistyki. Pracę psychoterapeutyczną łączy z zainteresowaniami naukowymi z pogranicza psychoanalizy i neuropsychologii, szczególną uwagę skupiając na pierwotnych stanach umysłu w kontekście pierwotnej traumy, roli pamięci i zjawiska synestezji (gr. „połączenie zmysłów”) w tych procesach. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz współpracuje z Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie. 

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

19 listopada 2016 (sobota) - Konferencja PTPa: Dzieciństwo – współczesna perspektywa psychoanalityczna. Gośćmi będą: Florence Guignard, Angela Joyce i Valli Kohon z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Florence Guignard – pochodząca z Genewy psychoanalityczka szkoleniowa Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako jedna z pierwszych psychoanalityczek francuskojęzycznych, przyczyniła się do upowszechnienia teorii Melanii Klein oraz myśli postkleinowskiej - Biona, Rosenfelda i Meltzera - we Francji. W latach 80., wraz z Annie Anzieu, utworzyła najpierw Francuskie, a potem Europejskie Towarzystwo Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży. Od chwili powstania Komisji IPA ds. Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży była jej członkinią, a w latach 2010 – 2013 – przewodniczącą. Autorka licznych książek i artykułów, których tematyka obejmuje m. in. zagadnienia poczucia tożsamości, kobiecości i macierzyństwa. Jej najnowsza książka nosi tytuł „Jaka psychoanaliza w XXI wieku? Tom I: Przemiany pojęć psychoanalitycznych”. Na konferencji wygłosi referat „Edyp – z kompleksem albo bez”, w którym zajmuje się problemem zanikania okresu latencji i zmianami społecznymi w odniesieniu do pojęć psychoanalitycznych, a w szczególności – do pojęcia kompleksu Edypa.

Angela Joyce - psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako psychoanalityczka dziecięca, szkoliła się w Anna Freud Center w Londynie. Obecnie jest przewodniczącą Winnicott Trust i działa w Squiggle Foundation, a także jest Honorowym Starszym Wykładowcą London University College. W 2011 Angela Joyce gościła w Krakowie na konferencji EFPP & PTPP. Autorka licznych artykułów na temat wczesnego rozwoju i psychoterapii rodziców z małymi dziećmi, a także badań nad teorią Winnicotta. W 2011 roku, wraz z Lesley Caldwell, opublikowała książkę „Reading Winnicott”. Jest również autorką Wstępu do „Dzieł Zebranych” Winnicotta. Na konferencji wygłosi referat "Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji", w którym zajmie się stanem umysłu analityka wobec nie mających reprezentacji stanów umysłu.

Valli Kohon – psychoanalityczka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych, wykłada w Tavistock Clinic, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. W latach 80. pracowałą w Australii, gdzie, wraz z mężem, Gregorio Kohonem, założyła Brisbane Center for Psychoanalytic Studies. Po powrocie do Londynu, pracowała w CAMHS Clinic, prowadziła grupy dziecięce w Anna Freud Centre, gdzie szkoliła również w zakresie psychoterapii dziecięcej. Zajmowała się leczeniem dzieci i młodzieży, których głównym problemem była przemoc, przestępczość i rozgrywanie w obszarze seksualnym. Ma szerokie doświadczenie w nauczaniu psychoanalizy, w tym także w Polsce. Tytuł referatu Valli Kohon zostanie podany później.

26 listopada 2016 (sobota) - Dr Ewa Kobylińska – Dehe: „Mówienie ciałem i głosy milczenia. O Annie P., która nie mogła mówić – próba rozumienia scenicznego”.
Dr Ewa Kobylinska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi rownież psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie. Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieswiadomych inscenizacji). Zainteresowania naukowe: psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, psychoanaliza i filozofia. Aktualnie pracuje wspólnie z prof. P. Dyblem nad projektem dotyczącym dziejów psychoanalizy w Polsce. Przygotowuje m.in. konferencje i tomy zatytułowane (roboczo): Psychoanaliza, wojna i zagłada oraz Psychoanaliza w powojennej Polsce (1945-2015).Wybrane publikacje: Psychoanaliza i obrazy; Czarodziejski blok i szpulka. O psychoanalizie i nowoczesności; Freud und die flüchtige Moderne (Freud w plynnej nowoczesności); Psychoanalyse und Decontainment der Welt (Psychoanaliza i utrata pomieszczania swiata); Mit Jacques Derrida – unterwegs zur Psychoanalyse (W drodze do psychoanalizy z J. Derridą); Gastfreundschaft und projektive Identifizierung (Gościnność i identyfikacja projekcyjna).

Informacja o ewentualnej transmisji zostanie podana w późniejszym terminie.

Grudzień 2016
14 grudnia 2016 – Wojciech Hańbowski: „Penis, łono i przestrzeń psychiczna”.
Wojciech Hańbowski, psychoanalityk szkoleniowy i psychoanalityk dzieci i młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, były prezes tego towarzystwa. W latach 1979-93 należał do grona inicjatorów zorganizowanego szkolenia psychoanalitycznego w Polsce i współpracy z Europejską Federacją Psychoanalityczną (EFP) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Psychoanalitycznym (IPA). Na przełomie lat 80/90 kierował Ośrodkiem Leczenia Psychoanalitycznego przy Szpitalu Nowowiejskim Warszawie.W Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF): Przewodniczący Komitetu Elekcyjnego oraz członek Komitetu Programu Naukowego w siedzibie EPF w Brukseli. W Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA): członek Podkomisji dla Europy w Komitecie do spraw Rozwoju Nowych Grup Psychoanalitycznych.Long-term Guest w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.Prezes Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, uczy w szkołach afiliowanych przy Instytucie. Były superwizor między innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, aktualnie Oddziału Młodzieżowego i Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańskim Centrum Zdrowia. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP, uczy w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie.Autor książek: W cieniu zmarłego obiektu oraz Tożsamość psychoanalityka.Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została opisana w wystąpieniu na konferencji PTPP w 2014 roku, w Krakowie oraz opublikowana w artykule Integrujące funkcje fantazji przetrwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan” (2-4/2015

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

Styczeń 2017
11 stycznia 2017 - Małgorzata Ojrzyńska: „ Spadkobiercy. Rozważania o traumie transgeneracyjnej”.
Małgorzata Ojrzyńska jest psychoanalitykiem szkoleniowym PTPa.
Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

Marzec 2017
22 marca 2017 – Dr Sławomir Murawiec: „Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy.”
Dr n med. Sławomir Murawiec jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym. Redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria”. Od trzech lat współprzewodniczy  ogólnopolskiemu cyklowi wykładów Oblicza Współczesnej Psychiatrii (KIMZE). Jest prezesem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN i jako adiunkt w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2000r. jest członkiem – założycielem  Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego.  Jest laureatem nagrody im. Profesora Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii, a zwłaszcza poszerzania jej społecznego zasięgu: „Za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem”.
Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.

Kwiecień 2017
1 kwietnia 2017 (sobota) - Dr Fred Bush z Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego.
Szczegóły wystąpienia zostaną podane w późniejszym terminie.

Maj 2017
20 maja 2017 - Konferencja majowa PTPa.
31 maja 2017 – Kinga Prochownik: „O fotografii – wizualne środki poszukiwania i konstruowania znaczeń.”
Kinga Prochownik jest psychologiem, psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, interesuje się fotografią, szczególnie fotografią przyrodniczą.
Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie.