Jubileuszowe XX Dni IPP 2011

Tytuł konferencji: 

NOWA PATOLOGIA
wyzwanie dla współczesnej terapii

plakat konferencji

Jubileuszowe XX DNI IPP
NOWA PATOLOGIA
wyzwanie dla współczesnej terapii
Warszawa 12 i 13 lutego 2011

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, sala Senatu

 

Plan Konferencji 12-13.02.2011

I Dzień sobota 12.02.2011

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji jej Magnificencja Pani Rektor
prof. dr hab.
KatarzynaChałasińska-Macukow
Powitanie w imieniu Zarządu - Alicja Kubiak, Prezes IPP,
Powitanie w imieniu organizatorów Dni IPP - dr Katarzyna Walewska
10.15 - 11.30 Katarzyna Walewska
Polskie i Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
"Uszkodzenia dorosłej seksualności w adolescencji"
11.30 - 11.45 Przerwa na kawę
11.45 - 13.00 Paweł Walewski
Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
"Praca z traumą pacjentki dorosłej"
13.00 - 14.00 Wspólny obiad
14.00 - 15.15 dr Farid Merini
Prezes Marokańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
"Szeherezada na kozetce"
15.15 - 15.30 Przerwa na kawę
15.30 - 16.45 dr Helene Oppenheim
Psychoanalityk w pracy z pacjentami neurologicznymi
"Uszkodzenia tożsamości"

II Dzień niedziela 13.02.2011

9.30 - 10.00 Rejestracja dla uczestników jedynie drugiego dnia oraz dla pracowników i studentów UW
10.00 - 10.15 Otwarcie w imieniu Inicjatywy Korczakowskiej dr Katarzyna Walewska
Moderator obrad: dr Michel Vincent - Organizacja Zdrowia Publicznego
w XIII dzielnicy Paryża, członek honorowy IPP
10.15 - 11.30 Marzena Słomska-Schmitt
Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
"Zastosowanie psychodramy analitycznej w terapii adolescentów"
11.30 - 11.45 Przerwa na kawę
11.45 - 13.00 dr Daniel Oppenheim
Psychoanalityk na oddziale onkologii dziecięcej
"Nowotwory dziecięce"
13.00 - 14.00 Wspólny  obiad
14.00 - 16.00 Warsztaty: Zastosowanie leków w terapii psychoanalitycznej

dr Vassilis Kamsambelis
Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne, szef Oddziału dla Dorosłych XIII Dzielnicy Paryża
dr Sławomir Murawiec
Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii,  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Dla pracowników i studentów Wydziału Psychologii opłata za pierwszy dzień konferencji 12 lutego wynosi 100 zł. W cenę wliczone są materiały konferencyjne i catering.

W drugim dniu 13 lutego udział w konferencji dla pracowników i studentów UW jest bezpłatny z możliwością indywidualnego wykupienia cateringu i materiałów konferencyjnych. Koszt cateringu 40 zł. Opłatę za catering można wnieść drugiego dnia podczas rejestracji, jednak prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przy zgłoszeniu na konferencję.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się na adres: elzbieta.lukawska@ipp.waw.plProszę o dołączenie adnotacji o wyborze cateringu.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu "Zawód Psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy."

XX Dni IPP będą miały szczególnie uroczysty, jubileuszowy charakter.12 lutego 2011r zapraszamy na prezentacje indywidualne kolegów z zagranicy i z Polski, zaś drugi dzień konferencji 13 lutego 2011r. będzie przede wszystkim poświecony pracy z trudnymi pacjentami w sektorze publicznym.

Moderatorem obrad w tym dniu będzie dr Michel Vincent - wieloletni pracownik Organizacji Zdrowia Publicznego w XIII dzielnicy Paryża. Dr Daniel Oppenheim, w ramach projektu: "Inicjatywa Korczakowska" zaprezentuje metodę interdyscyplinarną pracy w sektorze publicznym na oddziale onkologii dziecięcej w Paryżu.

Mamy przyjemność Państwa poinformować, iż Liliane Abensour, prezentującej na XIX Dniach IPP 2009 r. referat "Ryzyko psychotyczności", w dowód uznania dorobku psychoanalitycznego powierzono prowadzenie tegorocznego 71 Paryskiego Kongresu Psychoanalitycznego: "Le maternel", 2-5 czerwca 2011 . Pani Liliane Abensour będzie podczas tego kongresu także prezentować wiodący referat "L'ombre du maternel". Osobom zainteresowanych możemy udostępnić te prezentacje w języku francuskim.

Jednocześnie pragniemy Państwa powiadomić, że Konferencja Dni IPP, została od tego roku oficjalnie włączona do Psychoanalitycznego Kongresu Międzynarodowego Języków Romańskich , jako "Seminarium prekongresowe" , organizowane przez Katarzynę Walewską w Warszawie.

Podczas XX Dni Instytutu 12 i 13 lutego będziemy mogli zatem wysłuchać referatów dr Laurent Danon-Boileau, na temat pracy z autyzmem dziecięcym, oraz dr Vassilisja Kapsambelisa, na temat zastosowania leków w terapii psychoanalitycznej, prezentujących podobne referaty podczas 71 Kongresu w Paryżu.

Cena konferencji za jeden dzień - 220 zł., za dwa dni - 350 zł.
Wpłaty z dopiskiem "Konferencja" prosimy kierować na konto: 34 10201156 0000 7102 0008 5688
Osoby zainteresowane uczestnictwem tylko w jednym dniu konferencji proszę o zaznaczenie w przelewie, który dzień wybierają.
Osoby, które chcą w dniu konferencji otrzymać rachunek, proszone są o wcześniejsze przesłanie szczegółowych danych do rachunku na adres: elzbieta.lukawska@ipp.waw.pl

Komitet organizacyjny: