09.09.2016 Wykład Avnera Bergsteina pt."Ataki na łączenie czy popęd do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu"

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza 9 września 2016 r. w piątek godz. 19.00 
na wykład Avnera Bergsteina pod tytułem  „Ataki na łączenie czy popęd do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu”.

Avner Bergstein jest psychoanalitykiem szkoleniowym i dziecięcym Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowcą akademickim. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych 
implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : „Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox”, „On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche”. Avner Bergstein  był  gościem tegorocznej, majowej konferencji PTPa, gdzie wygłosił wykład: „Wychodząc poza spektrum: strach przed załamaniem, katastroficzne zmiany i niewyparte nieświadome.

Wykład będzie transmitowany do siedziby PTPa w Warszawie i do Rzeszowa.

Miejscem wykładu będzie Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, sala C 211/212.

Koszt wykładu wynosi 35 zł. dla osób spoza PTPa i Instytutu Psychologii UG.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Towarzystwa: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 z dopiskiem „Bergstein Gdańsk”.