Dominika Prętczyńska

Psycholożka, Psychoterapeutka

Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyła 5-letnie studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, półroczne studia Master 2 na Wydziale Psychologii Université Catholique de Louvain w Belgii oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w: Centrum
Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Stowarzyszeniu KARAN, Centrum Terapii Dialog.

Zajmuje się:

  • Indywidualną terapią psychoanalityczną osób dorosłych i młodzieży
  • Psychoterapią osób, które chcą pracować nad rozwojem osobistym
  • Psychoterapią osób przeżywających trudności życiowe (np. stres, niska samoocena, trudności w relacjach z innymi, obniżony nastrój)
  • Terapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, osobowości

Pracuje również w języku angielskim.

  • e-mail: pretczynska@hotmail.com
  • telefon: 692 490 229