Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Psychoterapia par i małżeństw

Co leczymy w psychoterapii par i małżeństw?

Do problemów par i małżeństw zaliczamy np.:

  • kłopoty z komunikowaniem swoich potrzeb partnerce/partnerowi,
  • trudności z ustalaniem wspólnych planów (np. wakacji, wyjść, kupna samochodu),
  • niezgoda co do metod wychowawczych wobec dzieci,
  • kryzys po narodzeniu dziecka,
  • przeszkody w przeżywaniu satysfakcji seksualnej,
  • wiele innych.

Etapy terapii

W pierwszym etapie następuje spotkania wstępne, czyli konsultacje. Mają one na celu przedstawienie problemów oraz zapoznanie się z historią osób tworzących parę. Następnie dochodzi do ustalenia tego, nad jakimi problemami para chce podjąć pracę oraz co może ze swojej strony zaoferować terapeuta. Jeśli oczekiwania zgodzą się z ofertą terapeuty, dochodzi do zawarcia ustnej umowy o wspólnej pracy. Następnie ustala się jej okoliczności: częstotliwość spotkań, długość spotkań, formy kontaktu, sposób zapłaty.

Na kolejnym etapie następuje wspólna praca nad ustalonymi tematami oraz kolejnymi, które ujawniają się wraz z upływem czasu. Na tym etapie ważne jest budowanie wzajemnego zaufania pary i terapeuty, które pomoże otworzyć głębsze warstwy problemów. Zaufanie jest podstawą identyfikacji pary z terapeutą, aby para potrafiła spojrzeć na swój problem z innej perspektywy, oczami innego człowieka, co nieraz pozwala uwolnić się z zapętlenia i skupienia tylko na jednym, niszczącym, aspekcie problemu pary.

Ostatnim etapem terapii jest jej kończenie. Jest ono okazją do podsumowań, zmierzenia się ze stratami i pracy nad umiejętnością twórczego rozstawania się, pożegnania się.

Jaki jest czas trwania terapii?

Czasu pracy w terapii nie da się z góry przewidzieć. Jest on zależny od potrzeb pary tempa pracy i uzyskanych efektów.

Szczegóły

  • Kwalifikacja na terapię odbywa się poprzez konsultacje psychologiczne;
  • Sesje terapeutyczne trwają 50 min.;
  • Cena jednego spotkania: 120 zł.