Warning: Undefined variable $query_string in /home/platne/serwer40334/public_html/ipp/wp-content/themes/instytutpsychoanalizyipsychoterapii/loop-page.php on line 1

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Co leczymy w psychoterapii dzieci i młodzieży?

Szerszą odpowiedź można znaleźć w dziale „Problemy” w podpunkcie „Zaburzenia u dzieci i młodzieży”. Chodzi o wszelkie problemy ujawniane poprzez takie zachowania u dzieci i młodzieży jak: agresja, przekraczanie norm, niepodejmowanie lub zaniedbywanie obowiązków, buntowniczość, oszustwa, kradzieże, unikanie ludzi, nieśmiałość, moczenie nocne, tiki, itd.

Terapia dzieci

Odbywa się we współpracy z rodzicami, nieraz w obecności rodziców, nieraz bez ich obecności. Współpraca terapeutki/terapeuty z rodzicem jest czymś bardzo istotnym, gdyż bez wspólnego frontu rodzica i terapeuty proces terapeutyczny mógłby utykać na różnych etapach.

Terapia młodzieży

Odbywa się zwykle bez obecności rodzica (chyba że zajdzie potrzeba terapii rodzinnej, służącej poprawie relacji np. między rodzicem a nastolatkiem). W wieku nastoletnim przed młodym człowiekiem pojawia się wyzwanie doświadczania zarazem zależności od rodziców, jak i samodzielności. Jest to czas ćwiczenia i uczenia się samodzielności, przy jednoczesnej zależności od innych, której każdy, również dorosły człowiek podlega. W tym przypadku współpraca pomiędzy rodzicem a terapeutką/terapeutą jest również konieczna, aby zapewnić warunki owocnej pracy terapeutycznej: emocjonalnie, czasowo i finansowo.

Przebieg terapii

We wstępnych konsultacjach terapeuta słucha, z jakim problemem przychodzi rodzic, dziecko czy młody człowiek. Kiedy jest to konieczne, może nastąpić indywidualne spotkanie z rodzicem – szczególnie w przypadku dzieci. Zwykle pierwsze spotkanie jest wspólne: rodzic, dziecko i terapeuta. Po zapoznaniu się z problemem, terapeutka zbiera informacje na temat historii życia pacjenta i rodziny. Następnie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy terapeutą a rodziną, dotyczącej warunków podejmowanej terapii: terminów spotkań, częstotliwości, czasu spotkań, wysokości opłaty, czasu przerw urlopowych, sposobów komunikacji pomiędzy terapeutą a pacjentem i rodzicem itd.

Kolejny etap jest zdecydowanie najdłuższy. Obejmuje on wspólną pracę pacjenta z terapeutą. Odbywa się to w sposób dostosowany do wieku, możliwości intelektualnych oraz emocjonalnych pacjenta. Terapeuta nie kieruje pacjentem, nie nakazuje, nie przejmuje kontroli. Terapeuta towarzyszy w rozwoju, wspomaga, wspiera, komentuje. Terapeuta nie ocenia, zachowuje tajemnicę i otwartość na wszystko, o czym pacjent chce rozmawiać.

Ostatnim etapem terapii jest kończenie. Wymaga ono czasu, który należy poświęcić na pożegnanie, podsumowanie oraz upewnienie się, że problemy ustąpiły.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania terapii zależny jest od głębokości problemów pacjenta, czasu ich powstawania, szybkości następowania zmian, sposobu utrwalania zmian itd. Nie jest możliwe ustalenie z góry, ile czasu potrwa terapia.

Szczegóły

  • Kwalifikacja na terapię odbywa się poprzez konsultacje;
  • Indywidualne sesje terapeutyczne trwają 50 min;
  • Cena jednego spotkania: 120 zł.