XXVIII DNI IPP – „Cierpienie w pracy” 23 lutego 2019 r.
Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa,
ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa

godz. 9.30-17.00

Plan Konferencji 23.02.2019
CIERPIENIE W PRACY

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Konferencję poprowadzi dr Serge Frisch i dr Katarzyna Walewska

10.15-11.45 Moderator: Elżbieta Łukawska
ALICJA LANG (Austria/Polska)
psycholog kliniczna i zdrowia z Wiednia, członkini Austriackiego Związku Psycholożek i Psychologów oraz Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.
Postawa klinicysty i dylematy etyczne wobec cierpienia pacjentów
11.45-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.30 Moderator: dr Małgorzata Szmalec
dr BERDJ PAPAZIAN (Szwajcaria)
psychiatra i psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego podejmie problematykę funkcji życia zawodowego we współczesnych patologicznych organizacjach osobowości.
„Praca przekształcenia bólu w cierpienie”
13.30-14.30 Wspólny obiad
14.30-16.00 Moderator: dr Katarzyna Walewska
dr SERGE FRISCH (Belgia)
psychiatra i psychoanalityk szkoleniowy Belgijskiego Towarzystwa Analitycznego, reprezentant Europy w IPA, znawca problemów w instytucjach szkolących.
Podczas konferencji podzieli się swoimi doświadczeniami oraz badaniami.
Analityk i instytucja psychoanalityczna
16.00-16.10 Przerwa na kawę
16.10-17.00 Dyskusję podsumowującą poprowadzi NORBERT KACPRZAK psychoterapeuta Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii

Współcześnie wielu zgłaszających się pacjentów cierpi z powodu załamania się patologicznej organizacji osobowości,a podstawowym obszarem ich funkcjonowania jest życie zawodowe. Dotychczas psychoanaliza stała na stanowisku, że problemy sfery zawodowej są wtórne i obronne wobec tych w relacji z bliskimi. Tymczasem ogromne wysiłki terapeutów wkładane w odzyskiwanie pierwotnej relacji w analizie skłaniają nas do głębszej refleksji na ten temat. Dlatego też podczas konferencji podejmiemy tematykę cierpienia w pracy. W oparciu o prezentacje zaproszonych gości będziemy zastanawiać się nad funkcją życia zawodowego oraz cierpieniem profesjonalistów w obliczu patologii i złożonych problemów funkcjonowania instytucji. Refleksją obejmiemy zarówno cierpienie pacjentów, jak i terapeutów.

Cena konferencji: 300 zł, studenci – 150 zł.
Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP w banku PKO (nr 34 10201156 0000 7102 0008 5688).
Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres skarbnikipp@gmail.com

Wpłata na konto jest równoznaczna z zarejestrowaniem się na konferencję.