Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne wydanie naszej konferencji.
Temat XXIX-tych Dni IPP brzmi:
„Słuchając Analitycznie”.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2020r. w Auditorium Minus (Stary BUW), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

***
Swój udział w Konferencji potwierdzili natomiast znakomici psychoanalitycy i specjaliści z Polski, Szwajcarii oraz Francji.

Referaty wygłoszą:
DR BERDJ PAPAZIAN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wygłosi wykład przewodni na temat słuchania psychoanalitycznego.

PROF. ANDRZEJ ZAWADA (Polska)
Krytyk literacki i eseista podejmie problematykę „słuchania między wierszami” w odniesieniu do poezji Wisławy Szymborskiej.

Dyskusję panelową poprowadzi:
DR JEAN – MARC CHAUVIN (Szwajcaria)
Psychiatra i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

.W dyskusji panelowej wezmą również udział:
PROF. IRENA NAMYSŁOWSKA (Polska)
Profesor psychiatrii, psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny, wykładowca.

DR PIOTR KRZAKOWSKI (Francja, Polska)
Psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

DR SŁAWOMIR MURAWIEC (Polska)
Psychiatra i psychoterapeuta.

***
Z powodu uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa w Sztokholmie, Julia Kisteva zmuszona była przełożyć swój przyjazd na późniejszą datę.  

——————————————————————————————————–

Poniżej znajdą Państwo informacje praktyczne:

  • Cena konferencji: do 10 stycznia – 290zł, od 11 stycznia – 320 zł.
  • Zgłoszenia prosimy kierować na adres ipp@ipp.waw.pl.
  • Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP: 34 1020 1156 0000 7102 0008 5688.
  • Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com.

Chociaż na pewno dla większości z Państwa naszych tegorocznych gości przedstawiać nie trzeba, oto kila słów o nich:

***
Prof. Andrzej Zawada, który podczas Konferencji będzie mówił o poezji Wisławy Szymborskiej, jest polskim krytykiem literackim, tłumaczem (z fińskiego, angielskiego, szwedzkiego), eseistą, edytorem, wykładowcą akademickim, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, znawcą dwudziestolecia międzywojennego, Przewodniczącym Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (od 2016), członkiem jury Nagrody Literackiej „Angelus”, Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Radia Wrocław oraz sekretarzem komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen Clubu oraz Association Internationale des Critiques Littéraires.

***
Dr Berdj Papazian  jest psychiatrą i psychoanalitykiem Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, uczniem światowej sławy psychoanalityków Jean-Michela Quinodoza oraz Daniele Quinodoz. Jest autorem wielu artykułów psychoanalitycznych, jak m.in. „Fits of Laughter as the Orgastic Equivalent of Infantile Sexuality” oraz „Tinnitus and Separation Phenomena, a Metapsychological Study”. Gościem Dni IPP jest po raz trzeci. Podczas XXVIII-tych Dni IPP „Cierpienie w pracy” podjął problematykę funkcji życia zawodowego we współczesnych patologicznych organizacjach osobowości, natomiast rok wcześniej podczas XXVII-tych Dni IPP „Dziecko w Terapii” poruszył kwestię roli seksualności dziecięcej w teorii oraz praktyce psychoanalitycznej.

***
Dr Jean-Marc Chauvin to psychiatra, psychoterapeuta i psychoanalityk szkoleniowy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, bliski współpracownik Jean-Michela Quinodoza, związany z nurtem winnicottowskim oraz Centrum Psychoanalizy Raymond de Saussure w Genewie.