10 czerwca, Jolanta Łagodzińska „Psychoanaliza i film”

Seminaria odbywają się w siedzibie PTPP, ul. Złota 9 m 8 w Warszawie, w godzinach 10.00 – 13.30.
Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat: info@ptpp.pl