Seminaria IPP


SEMINARIA FAKULTATYWNE

Seminaria wtorkowe osoba prowadząca dzień
„PSYCHODRAMA I ŻYCIE FANTAZYJNE” (10h) dr Katarzyna Walewska wtorek g.20.15 2, 9, 16, 23, 30 października 2018
AUTYZM I PSYCHOTYCZNOŚĆ” (10h) dr Cezary Żechowski wtorek g.20.15 13, 20, 27 listopada;
4, 11 grudnia 2018
„OPÓR I LĘK” (10h) Dawid Bieńkowski wtorek g.20.15 8, 15, 22, 29 stycznia;
5 lutego 2019
HISTERIA WSPÓŁCZEŚNIE” (10h)

Barbara Kapełuś

wtorek g.20.15 2, 9, 16, 23 kwietnia;
7 maja 2019

SYMBOLIZACJA A KONSTRUKCJA ŚWIATA WEWNĘTRZNEGO (10h)

Iwona Rachuna-Woźniak wtorek g.20.15 21, 28 maja;
4, 11, 18 czerwca 2019

 

SEMINARIA SOBOTNIE:

Seminaria sobotnie  osoba prowadząca sobota godzina
 „SEKSUALNOŚĆ” (4h)              Anna Kwaśniewska
–Bieniak
3.11.2018   15.00 -18.00
„KOŃCZENIE PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ” (4h) Barbara Teodorczyk 1.12.2018   15.00 -18.00
„RÓŻNE ASPEKTY TECHNIKI PSYCHOANALITYCZNEJ: INTERPRETACJA(4h)  dr Małgorzata Szmalec 12.01.2019   15.00 -18.00
„HOMOSEKSUALNOŚĆ” (4h)                                                                         Anna Szyderska
-Ciechanowska
9.03.2019 15.00-18.00
         dr Katarzyna Walewska 11.05.2019 15.00-18.00

 

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO
PREZENTACJI PRACY NA CERTYFIKAT”
niedziela
 dr Katarzyna Walewska   12.00 – 13.30

* Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla osób, które chciałyby się ubiegać o Certyfikat IPP

SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
druga sobota miesiąca g. 12.00 – 13.30   (udział w seminariach głównych IPP może zostać „zaliczony” jako  seminarium fakultatywne – każde 2h szkoleniowe)
ZASADY
Studenci III i  IV roku zobowiązani są do odbycia 60h seminariów teoretycznych i 20h seminariów klinicznych. Do seminariów klinicznych zalicza się:
superwizje grupowe w IPP
seminaria główne IPP  z obroną pracy certyfikacyjnej
seminarium przygotowujące do prezentacji pracy na certyfikat

Opłaty:
Seminarium może się odbyć przy  minimalnej ilości 5 uczestników.
Seminaria wtorkowe :
5 lub 6 uczestników – 300 zł za cykl
powyżej 6 uczestników – 250 zł za cykl
Seminaria sobotnie:
Superwizje grupowe –  50 zł za spotkanie
Seminaria „popołudniowe”:
5 lub 6 uczestników – 110 zł
powyżej 6 uczestników – 100 zł

Zgłoszenie na seminarium jest równoznaczne ze zobowiązaniem uiszczenia za nie opłaty.
Zrezygnować można na miesiąc wcześniej (nie trzeba wtedy wnosić opłaty).
Opłatę za seminarium należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć i na pierwsze zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu.

ZAPISY I INFORMACJE
Jowita Czaja
e-mail: ipp@ipp.waw.pl
tel. 605 606 315