Seminaria IPP


SEMINARIA FAKULTATYWNE

Seminaria wtorkowe osoba prowadząca dzień
„NARCYZM” (10h) dr Katarzyna Walewska wtorek g.20.15  3, 10, 17, 24, 31 października 2017
PSYCHOANALIZA WSPÓŁCZESNA – NURT INTERSUBIEKTYWNY” (10h) Barbara Teodorczyk
Anna Szyderska – Ciechanowsk
wtorek g.20.15 14, 21, 28 listopada;
5, 12 grudnia 2017
„PRZENIESIENIE – PRZECIWPRZENIESIENIE” (10h) Dawid Bieńkowski wtorek g.20.15 9, 16, 23, 30 stycznia 2018
6 lutego 2018
RÓŻNE ASPEKTY TECHNIKI ANALITYCZNEJ – O UCZENIU SIĘ OD PACJENTÓW I UCZENIU SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH” (10h)

dr Małgorzata Szmalec

wtorek g.20.15 20, 27 lutego 2018;
6, 13, 20 marca 2018

PIERWSZA KONSULTACJA (10h)

Ewa Paszkiewicz wtorek g.20.15 3, 10, 17, 24 kwietnia 2018;
8 maja 2018
„PRZESTRZEŃ MARZEŃ SENNYCH W PROCESIE PSYCHOTERAPEUTYCZNYM”  (10h) Dorota Zalewska wtorek g.20.30 22, 29 maja;
5, 19, 26 czerwca 2018

SEMINARIA SOBOTNIE:

 

Seminaria sobotnie  osoba prowadząca sobota godzina
 „SEKSUALNOŚĆ” (4h)              Anna Kwaśniewska
–Bieniak
  4.11.2017   15.00 -18.00
„PSYCHOANALIZA FRANCUSKA” (4h)  dr Katarzyna Walewska   2.12.2017   15.00 -18.00
„PSYCHOSOMATYKA(4h)  Małgorzata Szmalec  20.01.2018   15.00 -18.00
„ELEMENTY PODEJŚCIA
RELACYJNEGO,
INTERSUBIEKTYWNEGO
W PSYCHOANALIZIE”
(4h)                
Anna Szyderska
-Ciechanowska
10.03.2018 15.00-18.00
 „PERWERSJE” (4h)          Barbara Kapełuś 12.05.2018 15.00-18.00

 

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO
PREZENTACJI PRACY NA CERTYFIKAT”
niedziela
  dr Katarzyna Walewska 1.10.2017
14.01.2018
11.03.2018
10.06.2018
  12.00 – 13.30

* Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla osób, które chciałyby się ubiegać o Certyfikat IPP

SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
druga sobota miesiąca g. 12.00 – 13.30   (udział w seminariach głównych IPP może zostać „zaliczony” jako  seminarium fakultatywne – każde 2h szkoleniowe)
ZASADY
Studenci III i  IV roku zobowiązani są do odbycia 60h seminariów teoretycznych i 20h seminariów klinicznych. Do seminariów klinicznych zalicza się:
superwizje grupowe w IPP
seminaria główne IPP  z obroną pracy certyfikacyjnej
seminarium przygotowujące do prezentacji pracy na certyfikat

Opłaty:
Seminarium może się odbyć przy  minimalnej ilości 5 uczestników.
Seminaria wtorkowe :
5 lub 6 uczestników – 300 zł za cykl
powyżej 6 uczestników – 250 zł za cykl
Seminaria sobotnie:
Superwizje grupowe –  50 zł za spotkanie
Seminaria „popołudniowe”:
5 lub 6 uczestników – 110 zł
powyżej 6 uczestników – 100 zł

Zgłoszenie na seminarium jest równoznaczne ze zobowiązaniem uiszczenia za nie opłaty.
Zrezygnować można na miesiąc wcześniej (nie trzeba wtedy wnosić opłaty).
Opłatę za seminarium należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć i na pierwsze zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu.

ZAPISY I INFORMACJE
Jowita Czaja
e-mail: ipp@ipp.waw.pl
tel. 605 606 315