Seminaria IPP

SEMINARIA FAKULTATYWNE

Seminaria wtorkowe osoba prowadząca dzień
„TECHNIKA ANALITYCZNA” (10h) dr Katarzyna Walewska wtorek g.20.15 4, 11, 18, 25, października, 8 listopada 2016
PSYCHOZY I AUTYZM” (10h) dr Cezary Żechowski wtorek g.20.15 22, 29 listopada; 6, 13, 20 grudnia 2016
„POSTKLEINIŚCI” (10h) Barbara Kapełuś wtorek g.20.15 10, 17, 24, 31 stycznia; 7 lutego 2017
PRACA Z PRZECIWPRZENIESIENIEM” (10h)

dr Małgorzata Szmalec

wtorek g.20.15 21, 28 lutego; 7, 14, 21 marca 2017

ŹRÓDŁA I PRZEJAWY DESTRUKCYJNOŚCI. 
ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE
Z POGRANICZA PSYCHOANALIZY, SOCJOLOGII I HISTORII” (10h)

Dawid Bieńkowski wtorek g.20.15 4, 11, 18, 25 kwietnia; 9 maja 2017
„PATOLOGICZNA ORGANIZACJA OSOBOWOŚCI
– WYZWANIA I TRUDNOŚCI W PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ”
  (10h)
Iwona Rachuna-Woźniak wtorek g.20.30 23, 30 maja; 6, 13, 20 czerwca 2017

SEMINARIA SOBOTNIE:

Seminaria sobotnie  osoba prowadząca sobota godzina
 „WPROWADZENIE DO TEORII BIONA” (4h)               Danuta Golec   14 stycznia 2017   15.00 -18.00
„PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ANALIZY
GRUPOWEJ” (4h)
  dr Anna Kulesza-Jaworska   11 marca 2017   15.00 -18.00
„IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA(4h)   Anna Szyderska-Ciechanowska   13 maja 2017   15.00 -18.00

 

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO
PREZENTACJI PRACY NA CERTYFIKAT” 
  dr Katarzyna Walewska   2.10.2016 (niedziela)
5.03.2017 (niedziela)
4.06.2017 (niedziela)
1.10.2018 (niedziela)
  12.00 – 13.30

* Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla osób, które chciałyby się ubiegać o Certyfikat IPP

SEMINARIUM GŁÓWNE IPP
druga sobota miesiąca g. 12.00 – 13.30   (udział w seminariach głównych IPP może zostać „zaliczony” jako  seminarium fakultatywne – każde 2h szkoleniowe)
ZASADY
Studenci III i  IV roku zobowiązani są do odbycia 60h seminariów teoretycznych i 20h seminariów klinicznych. Do seminariów klinicznych zalicza się:
superwizje grupowe w IPP
seminaria główne IPP  z obroną pracy certyfikacyjnej
seminarium przygotowujące do prezentacji pracy na certyfikat

Opłaty:
Seminarium może się odbyć przy  minimalnej ilości 5 uczestników.
Seminaria wtorkowe :
5 lub 6 uczestników – 300 zł za cykl
powyżej 6 uczestników – 250 zł za cykl
Seminaria sobotnie:
Superwizje grupowe –  50 zł za spotkanie
Seminaria „popołudniowe”:
5 lub 6 uczestników – 110 zł
powyżej 6 uczestników – 100 zł

Zgłoszenie na seminarium jest równoznaczne ze zobowiązaniem uiszczenia za nie opłaty.
Zrezygnować można na miesiąc wcześniej (nie trzeba wtedy wnosić opłaty).
Opłatę za seminarium należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć i na pierwsze zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu.

ZAPISY I INFORMACJE
Jowita Czaja
e-mail: ipp@ipp.waw.pl
tel. 605 606 315