korczak

Wydarzenia IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
zaprasza na wykład

Beatrice Ithier

24 czerwca 2017 r. g. 12.00
Krucza 46 m. 80 w Warszawie

Wykład będzie tłumaczony.
Koszt: dla osób z IPP – 30 zł., pozostali 40 zł.