Szanowni Państwo,
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal ul. Warecka 8, lok. 67, 00-040 Warszawa, tel. +48 697 485 747 www.isphs.pl
zaprasza do udziału w seminariach:

 1. PSYCHOANALITYCZNE ROZUMIENIE PSYCHOZ I DEPRESJI”. Warszawa
  „…Można spędzić w sposób sensowny lata z jednym człowiekiem po to, by mu pomóc w zrozumieniu siebie” Z. Freud
  Seminarium poświęcone będzie pogłębianiu wiedzy i rozumienia procesów psychicznych głęboko zaburzonych pacjentów. W oparciu o wybrane teksty wybitnych psychoanalityków oraz filmy będziemy omawiać procesy i zjawiska towarzyszące pracy terapeutycznej.
  Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym, pracujących z tzw.”trudnym pacjentem” w placówkach publicznej służby zdrowia, innych instytucjach i gabinetach prywatnych.
  Proponowane zagadnienia:
  Psychoanalityczne podejście do leczenia psychoz i depresji
  Odróżnianie procesów psychotycznych od chorób psychotycznych
  Zjawiska przeciwprzeniesieniowe w pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami
  Pozycja schizo – paranoidalna, depresyjna
  Symbolizacja
  Różne formy depresji
  Depresja i żałoba jako reakcja na sytuację utraty
  Praca z rodziną pacjenta – wczesna interwencja w psychozie
  Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu w soboty w godz. 16.00- 18.30 w siedzibie ISPHS w Warszawie, przy ul. Wareckiej 8/67. Każde spotkanie obejmować będzie 3 godziny lekcyjne – 2 godziny seminarium teoretycznego w oparciu o wybrane lektury i godzinną superwizję.
  Proponowane terminy:22.09.2018, 27.10.2018, 24.11.2018, 26.01.2019, 23.02.2019, 23.03.2019, 27.04.2019, 25.05.2019, 29.06.2019, 06.07.2019
  Koszt udziału: 1500 zł za cały cykl (możliwość rozłożenia na raty).
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2018r na adres : kontakt@isphs.pl
  Wpłaty na konto ISPHS: 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339
  Na prośbę uczestnika ISPHS wystawia faktury oraz zaświadczenia o przebytym szkoleniu.
  Osoby prowadzące:
  Agnieszka Humięcka- psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna PTPP i ISPHS, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS. W ramach praktyki prywatnej pracuje z pacjentami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Sopocie. Współpracuje z Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin w Gdańsku.
  Katarzyna Kędziora- Kummer-  certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal, psychoterapeutka I superwizorka ISPHS, wice prezes ISPHS, pracuje w gabinecie prywatnym w Gdyni.
  mailto:kontakt@isphs.pl
 2.  Praca z psychotycznymi aspektami osobowości, pacjentami doświadczającymi psychoz i ich rodzinami”. Poznań
  Zajęcia prowadzone będą przez dr Briana Martindale’a – psychiatrę i psychoanalityka z Wielkiej Brytanii, który przez wiele lat pracował w wysoko cenionym zespole wczesnej interwencji w psychozach. Dr Martindale, pełnił funkcję Prezydenta i jest dożywotnio Honorowym Członkiem Międzynarodowego  towarzyszenie na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (ISPS), Honorowym Prezydentem i współzałożycielem Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sektorze Publicznym (EFPP), Honorowym Członkiem Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA), dla którego stworzył międzynarodowe wytyczne dotyczące wczesnej interwencji w psychozie dla lekarzy psychiatrów, Członkiem Zarządu Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
  Seminaria odbędą się w Poznaniu, w następujących terminach:
  1 spotkanie: 25 listopada 2018
  2 spotkanie: 2 i 3 marca 2019
  3 spotkanie: 22 i 23 czerwca 2019
  Program seminariów koncentrował się będzie na zaburzeniach psychotycznych i borderline. Celem jest rozumienie psychodynamiki zachodzących w tych stanach procesów, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i środowiska pacjenta.
  W związku z tym, zajęcia składać się będą z dwóch powiązanych ze sobą modułów, w ramach których omawiać będziemy zarówno psychoterapię głęboko zaburzonych pacjentów, jak i zasady wczesnej interwencji, związanej ze wspieraniem pacjenta i jego środowiska, w taki sposób by zapobiec wykluczeniu, ale też pomóc rodzinom przetrwać kryzysy psychotyczne.
  Zajęcia rozpoczynać się będą prezentacją dr Martindale’a lub omówieniem adekwatnego artykułu.Podstawą pracy będzie również materiał uczestników, który może dotyczyć pracy w gabinecie, służbie zdrowia lub innych formach pomocy.
  Seminaria otwarte są dla wszystkich osób zainteresowanych tematem, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia.
  Zapraszamy psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych.
  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres dembinska.daria@gmail.com do 30 września 2018r.
  W zgłoszeniach prosimy też o informacje, czy są Państwo zainteresowani wczesną interwencją w psychozie i współpracą z pacjentem i jego środowiskiem, czy bardziej klasycznie rozumianą pracą terapeutyczną z pacjentem. Dodatkowe informacje uzyskać można również pod powyższym adresem mailowym, lub nr telefonu: 692-410-001.
 3. „RELACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNICZNE” Gdynia
  Zapraszamy Państwa do udziału w rocznym seminarium, wprowadzającym w podstawowe zagadnienia pracy psychoterapeutycznej w ujęciu psychoanalitycznym. Podczas zajęć zajmiemy się omawianiem ogólnych zjawisk oraz szczególnych trudności występujących w procesie terapii, ich rozumieniem z perspektywy psychoanalitycznej oraz stosowaniem psychoanalitycznej techniki pracy. Zajęcia w części teoretycznej będą prowadzone w oparciu o literaturę psychoanalityczną oraz przykłady kliniczne, w części klinicznej – superwizja pracy z pacjentem. Zapraszamy osoby zainteresowane zapoznaniem się z podejściem psychoanalitycznym, a także osoby pragnące rozwijać swój warsztat zawodowy, rozumienie procesu terapeutycznego i pacjentów.
  Proponowana tematyka zajęć:
  Proces konsultacji pacjentów
  Kontrakt terapeutyczny i setting terapeutyczny z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (np.: kontakt z rodziną pacjenta, praca przez skype/telefon, obniżenie płatności, kredytowanie terapii)
  Wybrane zagadnienia etyczne
  Zjawiska w procesie psychoterapii: przeniesienie, przeciwprzeniesienie, negatywna reakcja terapeutyczna, acting out/in, przerwanie terapii, zakończenie terapii, impas w psychoterapii
  Praca terapeutyczna z dzieckiem, adolescentem, rodziną – wybrane zagadnienia techniczne.
  Szczególne sytuacje w procesie terapeutycznym (np. niestandardowe interwencje, współpraca z instytucjami, zmiany i zdarzenia losowe w życiu terapeuty itp.)
  Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu (piątki) w godz. 8.30- 11.00 w Gdyni, przy ul. Dąbrowskiego 3/4 (Gdynia- Wzgórze Maksymiliana).
  Każde spotkanie obejmować będzie 3 godziny lekcyjne – 2 godziny seminarium teoretycznego w oparciu o wybrane lektury i godzinną superwizję.
  Proponowane terminy: 12.10.2018, 23.11.2018, 14.12.2018, 11.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019, 12.04.2019, 17.05.2019, 14.06.2019, 12.07.2019 (możliwe są zmiany terminów w zależności od preferencji grupy i możliwości prowadzących)
  Koszt udziału – 1400zł za cały cykl, istnieje możliwość rozłożenia na dwie raty po 700zł lub 150zł za zajęcia płatne miesięcznie.
  Nieobecność nie zwalnia uczestnika z opłaty.
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 września 2018 r na adres : kontakt@isphs.pl
  Wpłaty na konto ISPHS: 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339
  Na prośbę uczestnika ISPHS wystawia faktury oraz zaświadczenia o przebytym szkoleniu.
  Osoby prowadzące:
  Agnieszka Humięcka- psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna PTPP i ISPHS, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS. W ramach praktyki prywatnej pracuje z pacjentami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Sopocie. Współpracuje z Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin w Gdańsku.
  Katarzyna Kędziora- Kummer- certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal, terapeutka szkoleniowa i superwizorka ISPHS, wice prezes ISPHS, pracuje w gabinecie prywatnym w Gdyni.