Konferencja – XXVII Dni IPP: „DZIECKO W TERAPII” odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 316, piętro 3.

Należy przejść przez bramki, które prowadzą do głównych schodów biblioteki i skręcić w prawo do windy.
Biblioteka dysponuje parkingiem podziemnym. Koszt jego to 5 zł. za godzinę. Parkomat przyjmuje jedynie gotówkę w bilonie.