Kontakt

Stowarzyszenie Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
ul. Krucza 46/83
00-509 Warszawa
tel./fax 022 628 35 89
tel. kom. 605 606 315

skarbnik: skarbnikipp@gmail.com

e-mail: ipp@ipp.waw.pl
facebook: https://www.facebook.com/instytutpsychoanalizy

 

www.ipp.waw.pl

Dane do faktur i przelewów:
NIP: 526-17-27-100
Regon: 012090815
Konto: Bank Polski SA 34 10201156 0000 7102 0008 5688

korczak

Wydarzenia IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
zaprasza na wykład

Beatrice Ithier

24 czerwca 2017 r. g. 12.00
Krucza 46 m. 80 w Warszawie

Wykład będzie tłumaczony.
Koszt: dla osób z IPP – 30 zł., pozostali 40 zł.