Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej serdecznie zaprasza na seminarium otwarte o sztuce:

Marzeny Pasek
„Twórca i niszczyciel. O agresji, reparacji i winie w twórczości Caravaggia, Picassa, Brzeskiego”.

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom przemocy i destrukcji w procesie twórczym. Wychodząc z założenia, że pragnienie tworzenia podąża ręka w ręka z pragnieniem niszczenia, przyjrzymy się twórczości Caravaggia, Picassa i Brzeskiego. Pomocnym będzie zapoznanie się z teoriami twórczości : freudowskim poglądem na sublimację, koncepcją reparacji M. Klein oraz winnicottowskim „użyciem obiektu”. Zapraszam, Marzena Pasek

Seminarium odbędzie się 7 kwietnia w siedzibie PTPP,
ul. Złota 9 m 8 w Warszawie, w godzinach 10.00 – 13.30
Koszt udziału w seminarium: 100 zł.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PTPP
info@ptpp.pl