Zapraszamy na III Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

ZAGUBIENI W PRZEKŁADZIE
Warszawa, 30 marca 2019

Sympozjum podejmie, między innymi tematy stosunku współczesnej psychoanalizy wobec problemów gender oraz sytuacji klinicznych, w których intensywny kontakt pomiędzy uczestnikami procesu terapeutycznego prowadzi do zagubienia i odnalezienia sensu nieświadomej komunikacji.

PRZEWODNICZENIE SYMPOZJUM
Hansjörg Messner

REFERATY WYGŁOSZĄ
Sesja I
Beate Schumacher
Czy wszyscy urodziliśmy się nadzy a reszta jest przebraniem? Kilka myśli na temat rozwoju tożsamości płciowej i psychoanalizy

Agnieszka Topolewska
Być kobietą? Wybrane aspekty psychoterapii osoby doświadczającej kryzysu tożsamości płciowej

Sesja II
Maciej Musiał
Ideał Ego, autentyczność i przeciwprzeniesienie

David Bell
Zgroza i odraza w Dunsinane. Kilka Psychoanalitycznych uwag o „Makbecie” Szekspira

Sympozjum odbędzie się 30 marca 2019 w godzinach 10:00-18:00, rejestracja uczestników od 9:00
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa
Szczegółowy program Sympozjum www.3sympozjumisphs.pl

PRELEGENCI SYMPOZJUM
David Bell – psychoanalityk, psychiatra, Konsultant w Klinice Tavistock w Londynie, były Prezydent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Hansjörg Messner – Przewodniczący Sekcji Dorosłych i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Brytyjskiej Fundacji Psychoterapii i Brytyjskiej Rady Psychoanalizy

Maciej Musiał – psychoanalityk, pełni funkcje szkoleniowe w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Przedstawiciel PTPa w Polskiej Radzie Psychoterapii. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i jego prezes w latach 2003-2007. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor PTPP i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Opiekun merytoryczny Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego w Sopocie. Koordynuje szkolenie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” afiliowane w PTPP. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną.

Beate Schumacher – psychoanalityk dorosłych, dzieci i młodzieży. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje prywatnie i w publicznej służbie zdrowia w Szpitalu Cassel w Londynie. Szkoli i superwizuje w Wielkiej Brytanii i w innych krajach.

Agnieszka Topolewska – superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa ISPHS oraz PTPP. Delegatka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Kieruje Wydawnictwem ISPHS.

SYMPOZJUM BĘDZIE TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE

Rejestracja na Sympozjum odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty Opłata konferencyjna do dnia 28.02.2019 wynosi 290 PLN, po tym terminie 330 PLN (studenci uczelni wyższych i czteroletniego szkolenia w ISPHS: 190 PLN) Wpłata na konto nr 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339 z dopiskiem „imię nazwisko 3sympozjum” Dane do faktury prosimy przesyłać na adres: kontakt@isphs.pl

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały, lunch, dwie przerwy kawowe