Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w:
X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna „Mistrz-Uczeń. O relacjach w psychoterapii”.
30.11-01.12.2018, Uniwersytet Gdański

Psychoterapeuci w toku nauki swojego zawodu sami na sobie doświadczają działania relacji i możliwości pomocy oraz zmiany poprzez relację terapeutyczną, dlatego z okazji tegorocznej, jubileuszowej X Konferencji Naukowo – Szkoleniowej,pragniemy zająć się relacją mistrz-uczeń w kontekście nauki psychoterapii i rozwijania umiejętności sprzyjających budowaniu relacji terapeuta – pacjent, warunkujących skuteczną pomoc. Uznane autorytety poprosimy o przedstawienie „milowych relacji” na swojej terapeutycznej drodze.

Zaproszenie do udziału w tegorocznej Konferencji przyjęli znani i cenieni specjaliści:
prof. dr hab. Irena Namysłowska – Polskie Towarzystwo psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
dr Konrad Ambroziak – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
dr Magda Błażek – Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Aleksandra Lewandowska – Walter – Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Katarzyna Walewska – Polskie i Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Lech Kalita – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Joanna Kiedrowicz – Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Victor Sedlak – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Justyna Zalewska – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Zgłoszenia http://konferencja.raclawicka.gda.pl/rejestracja.php
Opłata konferencyjna wynosi 270 zł do 31.10.2018. Po tym terminie – 320 zł.

Gdańsk, 30.11-01.12.2018 r.
ul. Bażyńskiego 4
budynek Wydziału Nauk Społecznych UG
Bezpłatny udział w Konferencji: 2018Zgodnie z Regulaminem Konferencji opłat za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które są realizatorami Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańsk na rok 2018, organizatorzy, współorganizatorzy Konferencji oraz zaproszeni goście honorowi. Liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona. O bezpłatnym udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

Pozdrawiam i do zobaczenia,
Marta Orańska
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
www.konferencja.raclawicka.gda.pl
tel. 58 347 89 30