Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej serdecznie zaprasza na kolejne seminaria otwarte.
10.02.2018 Anna Mączyńska „Intersubiektywność – inna perspektywa w myśleniu psychoanalitycznym”
14.04.2018 Jolanta Łagodzińska „Nieświadomość”
12.05.2018 Dorota Kaja „Warunki i struktura zmiany psychicznej w procesie terapeutycznym”
16.06.2018 Małgorzata Szmalec „Przeciwprzeniesienie w pracy klinicznej”
22.09.2018 Krzysztof Srebny „Popęd śmierci”

Seminaria odbywają się w soboty w godzinie 10 w siedzibie PTPP w Warszawie na ul. Złotej 9 m. 8
Wymagane zapisy, info@ptpp.pl, tel. 22 357 92 52
Sekretariat czynny w godzinach 10-14.
Przed wybranym seminarium w sekretariacie będą podane lektury przygotowujące do zajęć.
Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłaty nie będą zwracane.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PTPP
info@ptpp.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
PSYCHOTERAPII
PSYCHOANALITYCZNEJ

t:. 22 35 79 252
e: info@ptpp.pl