Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej wraz z Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zapraszają na wykład Profesora Kena Robinsona pt. „’Too little and too lately known’: Mourning the unknowable” – „Za mało i za późno – żałoba po nie poznawalnym”.
Wykład odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 20.15 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 178A
Wykład i dyskusja będą tłumaczone z języka angielskiego.
Koszt udziału w wykładzie wynosi 25 zł dla członków PTPP i 35 zł dla osób nie będących w PTPP. Zapisy prowadzi sekretariat PTPP info@ptpp.pl
Prosimy o wpłaty na konto PTPP z dopiskiem „wykład K.R.” 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Profesor Ken Robinson jest psychoanalitykiem prowadzącym prywatną praktykę w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jest profesorem psychoanalizy na Uniwersytecie Northumbria i prowadzi tam studium doktoranckie z psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej. Prowadzi seminaria, wykłada i superwizuje w Wlk. Brytanii i w wielu miejscach w Europie. Wydaje książki dotyczące historii psychoanalizy oraz istoty oddziaływania terapeutycznego. Pisał o Freudzie, Ferenczim, Marion Milner i Winnicottcie. Do Polski przyjeżdża od 2010 roku, regularnie prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne dla naszego Towarzystwa. Od 2017 roku jest członkiem honorowym PTPP.

.