Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii zaprasza
25 listopada 2017r o godz 12:00
na wykład

dr Michela Vincenta
pt.”Czas, trauma i fantazja”

Wykład będzie tłumaczony.
Wykład odbędzie się na Kruczej 46/80, Warszawa

Koszt uczestnictwa dla członków i osób szkolących się w IPP wynosi 30 zł,
a dla pozostałych osób 50 zł.

Wpłaty z dopiskiem „Vincent” prosimy kierować na konto Instytutu:
34 1020 1156 0000 7102 0008 5688 .
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o wcześniejsze przesłanie danych na adres:
skarbnikipp@gmail.com
Faktury wystawiamy jedynie po wpłaceniu opłaty na konto IPP.

Możliwe będą superwizje indywidualne w języku angielskim.
Koszt wynosi dla członków i osób szkolących się w IPP 80 zł, a dla pozostałych osób 150 zł.
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia proszę kierować pod adresem: ipp@ipp.waw.pl