Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na XVI konferencję : „Ciało w psychoterapii- perspektywa psychoanalityczna”

Referaty wygłoszą:
Judith Mitrani: „O cielesnej odrębności: obrazy rozwijającego się self”
Alina Schellekes: „Fantazjowanie i hipochondria. Kiedy fantazjowanie wymyka się spod kontroli, a hipochondria staje się autystycznym azylem”
Katarzna Schier: „Niewidzialne, obce, złe- namysły nad relacją psychika-ciało w procesie psychoanalitycznym”

Termin: 20.10.2018 r.
Miejsce: Hotel Haffner, ul.Haffnera 59 , Sopot
Czas trwania: 10.00-17.30
Rejestracja od godziny 9.00
Po konferencji zapraszamy na bankiet z kolacją i muzyką, który odbędzie się w Hotelu Haffner w Sopocie (dla członków i kandydatów PTPP). Godziny bankietu 20.00-1.00. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – do 150 osób.

Są cztery opcje opłaty konferencyjnej
1. konferencja- 290 zł- płatne do 30.09
2. konferencja 310 zł- płatne od 1.10
3. konferencja + bankiet – 450 zł- płatne do 30.09
4. konferencja + bankiet – 470 zł- płatne od 1.10

Niezależnie od wybranej opcji opłaty, prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem ” opłata konferencyjna”) :
PKO SA I o. w Warszawie 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Prosimy o przelewy do 11.10.2018 r.
Dane do rachunków należy przesyłać na adres info@ptpp.pl. Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.

Uwaga!
Dnia 21.10.18 r. w godzinach 10.00-15.00 w Hotelu Haffner w Sopocie odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Rejestracja od godz. 9.00.