POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOANALITYCZNE
zaprasza na XXI Konferencję
PARANOIDALNA OSOBOWOŚĆ
NASZYCH CZASÓW
18 maja 2019, Warszawa
10.00-18.00 (początek rejestracji 9.00)
Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 61

Prelegenci:
Michał Łapiński: Między katastrofą a odnową. Losy systemu paranoidalnego

Vamik D. Volkan: Tożsamość zbiorowa. Kim jesteśmy teraz? Relacja przywódca-zwolennik oraz podziały społeczno-polityczne

Emanuel Berman: Pomiędzy utopią a dystopią

Opłata konferencyjna: 290 zł (do 30.04.2019), po tym terminie 320 zł, studenci 160 zł. Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.
Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)
Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl
(W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)
Informacje w Sekretariacie PTPa, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

https://www.ipa.world/en/news_and_events/Event_Display.aspx?EventKey=EV9118&WebsiteKey=cc9ea1bf-cec9-47a2-a143-7f12f1b8b0b4