Seminaria otwarte PTPP

16 II 2019 Marzena Pasek „Trauma opowiedziana przez sen – o śnieniu i zaprzeczeniu w sztuce Renee Magritta”

9 III 2019 Marzena Pasek „Wyrazić niewyrażalne – twórczość E.Muncha”

16 III 2019 Anna Dworczyk-Dreszer – ” Różne oblicza narcyzmu”

11 V 2019 Barbara Teodorczyk „Zjawiska występujące podczas kończenia psychoterapii psychoanalitycznej”

1 IV 2019 Anna Siemińska „Metoda tkania myśli” (przeniesione z 19 stycznia)

8 VI 2019 Dorota Kaja „Warunki i struktura zmiany psychicznej w procesie terapeutycznym”

22 VI 2019 Maria Nowak „Rejestr Wyobrażeniowy w teorii Lacana i jego funkcja w życiu podmiotowym” (przeniesione z 16 lutego)

Seminaria odbywają się w siedzibie PTPP, ul. Złota 9 m 8 w Warszawie,
w godzinach 10.00 – 13.30.
Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł.
W przypadku rezygnacji z zajęć opłata za udział w seminarium nie będzie zwracana.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat <info@ptpp.pl>